BRUKSANVISNING

Hej och välkommen till ditt AVILOO Premium-batteritest!

Det är ett särskilt nöje för oss att du väljer AVILOO för att få ett tillförlitligt, oberoende och objektivt batteritest! Den här guiden leder dig genom alla steg i batterikontrollen.

Innan du påbörjar det faktiska testet, läs igenom kapitlet Säker användning av din AVILOO Box.
Installera sedan enheten enligt instruktionerna.

Vad innehåller ditt AVILOO batteritestpaket?

1. AVILOO Box

2. OBD-II-förlängningskabel

3. AVILOO Box nätadapter och internationella kontaktadaptrar

4. AVILOO Box nätadapterkabel

5. En snabbguide för batteritestet

SÄKER ANVÄNDNING AV DIN AVILOO-BOX

Före batteritestet för fordon med lättåtkomlig OBD-II-port

Koppla alltid bort AVILOO Box från din bil när inget test utförs! Om boxen lämnas ansluten till bilen utan att något test utförs kan bilens lågspänningsbatteri laddas ur.

 1. Ladda fordonets batteri till 100 % laddningsstatus innan du påbörjar testet.

 2. När du är redo att starta testkörningen packar du upp din AVILOO Box och går till fordonet.

 3. När du har öppnat förardörren letar du efter OBD-II-porten i fotutrymmet eller på undersidan av instrumentpanelen. Om du inte hittar porten kan du titta i biltillverkarens bruksanvisning för att hitta den.

https://aviloo.com/files/Aviloo/bilder/Instructions Manual/postition obd.png

Möjlig position för en OBD-port

5. Anslut AVILOO Box till bilens OBD-II-port med den medföljande kabeln och montera AVILOO Box på ett säkert och stabilt ställe. Undvik att vrida kabeln.

https://aviloo.com/files/Aviloo/bilder/Instructions Manual/connect cable.png

Ansluta OBD-II-kabeln till OBD-port

Denna Video-Tutorial kan också hjälpa dig med processen.

Före testet för fordon utan lättåtkomlig OBD-II-port

Koppla alltid bort AVILOO Box från din bil när inget test utförs! Om boxen lämnas ansluten till bilen utan att något test utförs kan bilens lågspänningsbatteri laddas ur.

 1. Ladda fordonets batteri till 100 % laddningstillstånd innan testet påbörjas.
 2. Kontakta din lokala testpartner för installation av AVILOO Box i din bil eller se här.
Utför ett Premium Test

För säkerhets skull och för att minska distraktioner får du inte titta på din smartphone under körning!

 1. Öppna din e-postapplikation på din smartphone och klicka på länken som du fick från AVILOO via e-post.
 2. En webbläsarflik öppnas för att vägleda dig genom initialiseringen av testet. Webbappen väntar nu på ett positivt parkopplingsmeddelande.
 3. Sätt dig i bilen, spänn fast säkerhetsbältet och slå på bilens tändningslås.
 4. 30 sekunder efter att du har slagit på bilens tändning ska ett positivt parkopplingsmeddelande skickas.
 5. Starta färddatainsamlingen via Testappen genom att klicka på "Starta test".
 6. Planera resan/resorna noggrant för att undvika att bilen stannar i en osäker position.
 7. Starta batteritestet med den första resan och genomför vid behov ytterligare resor tills batteriets laddningstillstånd är under 10 % för att avsluta testet. Vid viktiga uppdateringar under och i slutet av testet får du SMS eller e-post enligt ditt val.
 8. Parkera bilen på en säker plats mellan körningarna.
 9. Följ instruktionerna efter batteritestet.
Efter batteritestet

1. Koppla bort AVILOO Box från din bil.

2. Skicka AVILOO Battery Test-paketet med alla ingredienser till din testpartner eller, om du beställde direkt på aviloo.com, till

AVILOO GmbH,

Brown-Boveri-Strasse 16

2351 Wiener Neudorf, Österrike

3. Du kommer att få ett e-postmeddelande med ditt AVILOO-certifikat inom två arbetsdagar efter att du har slutfört testet.

FLER FRÅGOR?

Kontakta gärna den kompetenta och vänliga AVILOO Hotline.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close