AVILOO VÄRDEN

Hållbarhet är nyckeln till vår framgång

ENERGIREVOLUTIONEN - EN INVESTERING MED FRAMTIDEN FÖR SIG

Framtiden är elektrisk – en övergång till klimatvänliga energikällor kräver enorm lagringskapacitet - BATTERIER för bilar, bussar, lastbilar, fartyg, flygplan och stationära industriella och privata tillämpningar är vår framtid. Vi är experterna och innovationsledarna inom batteridataanalys.

0

batteritester

0

olika fordonsmodeller

0

uppmätt kWh

0

körda km

FIRST MOVER SOM LEVERANTÖR AV ETT OBEROENDE TEST

Batteridiagnostien är möjlig mellan olika tillverkare, därmed också jämförbar och kan användas som ett mycket seriöst verktyg för utvärdering av begagnade elbilar.
Ett elektriskt batteris hälsostatus är väsentligt avgörande för fordonsvärdet på en begagnad elbil.

YouTube has been restricted due to privacy settings

UPPDRAG: HÅLLBARHET GENOM ANALYS AV BATTERIDATA!

Batterier kommer inom de närmaste åren att ersätta förbränningsmotorer inom alla användningsområden. Detta kommer att leda till en betydande minskning av de globala CO2-utsläppen. Ju längre ett batteri används, desto mindre blir dess CO2-fotavtryck. Och det är här vi på AVILOO kommer in i bilden. Vi testar och övervakar batterier i elfordon, elbussar, elfartyg etc. samt i alla elektriska industri- och bostadsapplikationer, så att batteriet förblir så effektivt som möjligt under så lång tid som möjligt.

VISION: SÄKERHET OCH KLARHET GENOM ANALYS AV BATTERIDATA!

Defekta batterier eller defekta batterimoduler / battericeller minskar inte bara prestandan, utan också livslängden och säkerheten för hela batteripaketet. Om du till exempel vill köpa en begagnad elbil kommer du att vara mycket intresserad av batteriets hälsostatus (det så kallade State of Health), eftersom mer än 50 % av fordonets värde sitter i batteriet. Ett batteri med lägre SoH innebär inte bara minskad räckvidd, utan också begränsningar i snabbladdning. AVILOO ger klarhet här!

GREEN DEAL - PARTNER

EU-kommissionen valde ut AVILOO som ett av endast 64 startup-företag i Europa. Detta exklusiva urval av innovativa företag syftar till att driva och möjliggöra Europas klimatmål om 0 CO2-utsläpp 2050. AVILOO ligger i framkant när det gäller elektrisk mobilitet med en vision om ökad hållbarhet och batterier med längre livslängd.

Med stöd av såddfinansiering från MDW och BMVIT, hanterad av aws
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close