FLASH-TEST VIDEREUDVIKLING

Kære kunde

Som en del af vores løbende bestræbelser på at optimere produktets ydeevne har vi foretaget justeringer af FLASH Testrapporten.

Præsentationen af de analyserede datakategorier og grundlaget for det samlede pointtal er blevet revideret, så der nu vises fire kategorier i FLASH Testrapporten. De samlede point evaluerer nu eksplicit højspændingsbatteriet, de indsamlede data om 12-voltsbatteriet kan ikke længere ses separat, og kategorien "Højspændingsbatteriets brug og historik" har nu et maksimum på 70 point sammenlignet med de tidligere 50 point. Dette skridt er i tråd med ovenstående mål.

Som et resultat af disse justeringer vil de to eksisterende kategorier, "Styringsenhed til højspændingsbatteri" og "Køretøjets kommunikationsgrænseflade", som tidligere blev bedømt numerisk, nu have en visuel markering for korrekt funktion.
Det grafiske symbol kan vises på tre forskellige måder:

  • som en "flueben"-indikator, når alt er i orden;
  • som et rødt udråbstegn, hvis resultatet er unormalt;
  • som en gul trekant, hvis der ikke er blevet indsamlet relevante data, og resultatet derfor ikke kan fastslås.

Ændringerne implementeres for at forenkle visningen af resultater, fremskynde FLASH Testens flow og optimere brugeroplevelsen.

Vi ser frem til at give dig en mere effektiv og brugervenlig oplevelse.

Tak!

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close