VILKA ÄR FÖRDELARNA MED ETT AVILOO PREMIUM-TEST?

Vad är det som mäts i AVILOO Premium-batteritest?

AVILOO Box kan läsa av en mängd olika parametrar från ditt batteri. Bland dessa parametrar finns batteri- och celltemperatur, spänning, ström, energiförbrukning etc. – Alla dessa parametrar är nödvändiga för att beräkna den aktuella hälsostatusen för ditt batteri.

Vad kostar AVILOO Premium-batteritest?

Det rekommenderade priset för AVILOO Premium-batteritest är 99,00 EUR inkl. moms
Om AVILOO Premium-batteritest erbjuds i länder med andra valutor kan det finnas prisskillnader, men dessa priser är också baserade på 99,00 EUR brutto.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close