Sådan fungerer AVILOOs batteridiagnostik

Hvorfor skal jeg bruge AVILOO BOX til implementeringen?

AVILOO BOX er en specifik enhed, som efter at være blevet forbundet med din køretøjsmodel, er i stand til at indsamle alle de parametre fra batteriet, der er nødvendige for at beregne den aktuelle sundhedstilstand.
Disse parametre sendes derefter via mobilt internet til vores AVILOO-platform, hvor yderligere dataanalyse finder sted.
Uden brug af AVILOO BOX er dataindsamling og -behandling ikke mulig. Derfor er det nødvendigt at bruge AVILOO BOX for at kunne bestemme dit køretøjs sundhedstilstand.

Hvorfor kan jeg ikke udføre AVILOO-testen?

Ifølge min test-APP blev der fundet en anden diagnoseenhed. Og ja, jeg har en anden diagnoseenhed tilsluttet bilen.

Hvis du ved, hvilken anden diagnoseenhed der er tilsluttet, bedes du frakoble den under testen. Efter batteritesten kan du tilslutte den igen.

Hvorfor kan jeg ikke udføre AVILOO-testen?

Ifølge min test-APP blev der fundet en anden diagnoseenhed. Men jeg har ikke tilsluttet nogen anden diagnoseenhed til bilen.

Hvis der vises en meddelelse i AVILOO WebApp om, at der er fundet en anden diagnoseenhed, betyder det, at der er tilsluttet en anden diagnoseenhed til bilen via et OBD CAN BUS-stik (diagnosestik). Hvis du ikke kan finde den, bedes du kontakte dit værksted eller servicecenter, som kan hjælpe dig med at fjerne den anden enhed. Så længe en anden diagnoseenhed er tilsluttet, kan AVILOO-testen ikke udføres. For at kunne starte AVILOO-testen, skal den anden enhed frakobles, og den må aldrig være tilsluttet under testen. Start derefter testen på følgende måde:

  • for PREMIUM test: klik på knappen "Genstart test" i WebApp
  • for FLASH Test: tag AVILOO Box ud og sæt den i igen, og genstart dermed testen
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close