Så här fungerar AVILOO batteridiagnostik

Varför behöver jag AVILOO Box för implementeringen?

AVILOO Box är en specifik enhet som, efter att ha kopplats till din fordonsmodell, kan samla in alla de parametrar från batteriet som behövs för att beräkna den aktuella hälsostatusen.
Dessa parametrar skickas sedan via mobilt internet till vår AVILOO-plattform, där ytterligare dataanalys sker.
Utan att använda AVILOO Box är datainsamling och bearbetning inte möjlig. Därför är det nödvändigt att använda AVILOO Box för att kunna fastställa hälsostatusen för ditt fordon.

Varför kan jag inte utföra AVILOO-testet?

Enligt min test APP hittades en annan diagnostisk enhet. Och ja, jag har en annan diagnosenhet inkopplad i bilen.

Om du vet vilken annan diagnosenhet som är inkopplad, var god koppla ur den under testtiden. Efter batteritestet kan du koppla in den igen.

Varför kan jag inte utföra AVILOO-testet?

Enligt min test-app hittades en annan diagnostisk enhet. Men jag har inte anslutit någon annan diagnostikenhet till bilen.

Om en avisering visas i AVILOO WebApp om att en annan diagnostikenhet har hittats, betyder det att en annan diagnostikenhet är ansluten till bilen via en OBD CAN BUS (diagnostikanslutning). Om du inte hittar den kan du kontakta din verkstad eller servicecenter som kan hjälpa dig att ta bort den andra enheten. Så länge en annan diagnostikenhet är ansluten kan AVILOO-testet inte utföras. För att kunna starta AVILOO-testet måste den andra enheten vara frånkopplad och får aldrig vara ansluten under testet. Starta sedan testet enligt följande:

  • för Premium Test: klicka på knappen "Starta om testet" i WebApp
  • för Flash Test: koppla ur och koppla in AVILOO Box och starta om testet på så sätt
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close