PRIVACY POLICY

Den omhyggelige håndtering og beskyttelse af dine personlige data er af særlig betydning for os. Vi behandler derfor udelukkende dine data på grundlag af de juridiske bestemmelser, især DSGVO og den østrigske DSG.

Vi skal påpege, at dataoverførsel på internettet (f.eks. ved kommunikation via e-mail) kan medføre sikkerhedssårbarheder. En fuldstændig beskyttelse af data mod tredjeparts adgang er ikke mulig.

Indhold i brugsbetingelserne:

1. Retsvirkning af disse brugsbetingelser
2. Behandling af personoplysninger
3. Links til andre hjemmesider
4. Overførsel af data til tredjeparts tjenesteudbydere
5. Cookies
6. Google Analytics
7. Datasikkerhed
8. Kontakt os via e-mail, brev, telefon eller fax
9. Dine rettigheder
10. Opdatering af privatlivspolitikken
11. Kontakt

Denne privatlivspolitik tjener som information om den databehandling, vi udfører, dens art, omfang og formål, og dine rettigheder i denne henseende og gælder også for alle aviloo.com underdomæner (webshop, funnels osv.).

Disse brugsbetingelser skal betragtes som en del af den internetpublikation, som du blev henvist fra. Hvis dele eller enkelte vilkår i denne erklæring ikke er lovlige eller korrekte, forbliver indholdet eller gyldigheden af de andre dele upåvirket af dette faktum.

2. Behandling af personlige data

Persondata betyder enhver information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (såkaldt "registreret person"). Eksempler er navn, adresse, e-mail-adresse, telefonnummer, fødselsdato, alder, køn, personnummer. Derudover er der også særlige kategorier af persondata (såkaldte "følsomme data"). I GDPR betyder det f.eks. sundhedsdata eller data relateret til straffesager.

Vi indsamler, behandler og bruger kun dine personoplysninger, hvis der foreligger et retsgrundlag i henhold til iSd DS-GVO, i de følgende tre situationer:

Hvis du ønsker at registrere dig som prøvekører og/eller købe en AVILOO batteritest, behandler vi følgende data:

 • for- og efternavn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-mailadresse
 • nummerplade-nummer
 • betalingsdata

Som en del af prøvekørslerne indsamler vi - i overensstemmelse med prøvekørerkontrakten - personlige data ud over andre tekniske data. Disse data indsamles udelukkende med henblik på batteridiagnose. Følgende data indsamles:

 • køretøjets stelnummer
 • GPS-data til datavalidering og afsløring af svindel

Når du besøger vores websted, registreres din IP-adresse samt begyndelsen og slutningen af sessionen, så længe sessionen varer.

Dette skyldes tekniske årsager (besøg på hjemmesiden og opfyldelse af kontrakten) og repræsenterer dermed en legitim interesse i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f, i DSGVO. Medmindre andet er reguleret nedenfor, vil disse data ikke blive behandlet yderligere af os.

Brug af kontaktdata offentliggjort i impressum af tredjeparter til at sende uopfordrede reklamer og informationsmateriale er hermed udtrykkeligt forbudt. AVILOO GmbH forbeholder sig udtrykkeligt retten til at tage juridiske skridt i tilfælde af uopfordret afsendelse af reklameoplysninger, såsom spammails.

3. Links til andre hjemmesider

Vores hjemmeside kan indeholde links til tredjeparts hjemmesider. Vi gør opmærksom på, at denne privatlivspolitik udelukkende gælder for AVILOO GmbH's hjemmeside. Vi har ingen indflydelse på og kontrollerer ikke, om andre udbydere overholder de gældende databeskyttelsesbestemmelser.

4. Overførsel af data til tredjeparts serviceudbydere

På grund af kompleksiteten af visse typer af databehandling er det vigtigt for os at levere visse tjenester i samarbejde med tredjeparter. Alle databehandlere, som personoplysninger leveres til, er kontraktligt forpligtet til at holde dem fortrolige og er kun autoriseret til at behandle dine data inden for rammerne af deres tjenesteydelse.

Overførslen af de data, der er relevante i det respektive individuelle tilfælde, finder sted på grundlag af de juridiske bestemmelser eller en kontraktlig aftale til følgende enheder:

 • IT-tjenesteudbydere
 • Med henblik på optimering af batteridiagnoseproceduren overfører vi også tekniske data uden personlig reference til tjenesteudbydere, der kan være placeret uden for EU. Disse tjenesteudbydere er producenter eller fabrikanter inden for e-mobilitet og batteriproduktion samt forskningsinstitutioner.

5. Cookies

Vores hjemmeside bruger såkaldte cookies. Det er små tekstfiler, som gemmes på din enhed ved hjælp af browseren. Vi bruger cookies til bedre at forstå, hvordan du bruger vores hjemmeside, for at gøre vores tilbud mere brugervenligt. De giver os f.eks. mulighed for at genkende din browser ved dit næste besøg.

Her kan du finde en oversigt over alle anvendte cookies. Du kan give dit samtykke til hele kategorier eller se flere oplysninger for kun at vælge bestemte cookies:

Nødvendige - Nødvendige cookies muliggør grundlæggende funktioner og er nødvendige for, at hjemmesiden fungerer korrekt. Derfor kan du ikke deaktivere dem. Denne type cookies bruges udelukkende af webstedsoperatøren (førstepartscookie), og alle oplysninger, der gemmes i cookies, sendes kun til dette websted.

Funktionelle - Funktionelle cookies gør det muligt for dette websted at levere visse funktioner og gemme oplysninger, der er indtastet af brugeren - for eksempel navne, der allerede er registreret eller valg af sprog. Dette sikrer forbedrede og personaliserede funktioner.

Performance - Performance-cookies indsamler oplysninger om, hvordan dette websted bruges. Webstedsoperatøren bruger disse cookies til at forbedre webstedets tiltrækningskraft, indhold og funktionalitet.

 • statistik- og marketing-tabel (se nedenfor)

Bemærk: Denne beskrivelse er fuldstændigt udtømmende, da Googles erfaring viser, at de også altid ændrer deres valg af cookies.

Hvis du ikke ønsker dette, kan du indstille din browser til at informere dig om placeringen af cookies og til kun at tillade dette i enkelte tilfælde:

Chrome: Slet, aktiver og administrer cookies i Chrome

Safari: Håndtering af cookies og webstedsdata med Safari

Firefox: slet cookies for at fjerne data, som hjemmesider har placeret på din computer

Internet Explorer: Sletning og håndtering af cookies

Microsoft Edge: Sletning og håndtering af cookies

Deaktivering af cookies kan begrænse funktionaliteten af vores hjemmeside.

6. Google Analytics

Vi bruger Google Analytics på vores websted, en webanalysetjeneste, der leveres i Europa af Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

På vores vegne bruger Google de indsamlede oplysninger til at evaluere din brug af webstedet, udarbejde rapporter om webstedsaktivitet og levere andre tjenester relateret til webstedsaktivitet og internetbrug til webstedsoperatøren. Til dette formål behandler Google Cookie oplysninger om brugen af webstedet, f.eks. browsertype og -version, anvendt operativsystem, tidligere besøgt websted, computerens IP-adresse, tidspunkt for serveranmodning.

Vi gør opmærksom på, at vi kun bruger Google Analytics med aktiv IP-anonymisering. Det betyder, at brugerens IP-adresse forkortes af Google inden for EU's medlemslande eller i andre kontraherende stater i aftalen om Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde. Kun i undtagelsestilfælde overføres den fulde IP-adresse til en Google-server i USA og forkortes der. Denne forkortelse eliminerer den personlige reference til din IP-adresse. Ifølge Google bliver den IP-adresse, der overføres af din browser, ikke kombineret andre data fra Google.

Behandlingen af disse data sker kun med dit samtykke (art. 6 stk. 1 lit. a DSGVO), som du udtrykkeligt har givet os baseret på dine cookie-indstillinger. Du kan til enhver tid tilbagekalde dette samtykke, men denne tilbagekaldelse påvirker ikke lovligheden af den databehandling, der er udført indtil da.

De oplysninger, der genereres af cookien om din brug af dette websted, overføres normalt til en Google-server i USA og gemmes i en periode på 14 måneder.

For yderligere oplysninger om Googles brug af data, indstillinger og fravalgsmuligheder henvises til Googles privatlivspolitik på http://www.google.com/analytics/terms/de.html eller https://www.google.de/intl/de/policies.

Derudover kan du bruge et browser-plug-in til at forhindre, at de oplysninger, der indsamles af cookies (herunder din IP-adresse), sendes til og bruges af Google. Følgende link fører dig til det relevante plug-in: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7. Datasikkerhed

Vi træffer de nødvendige og passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod tab, ødelæggelse, forfalskning, manipulation, misbrug og uautoriseret adgang. Dine data opbevares i et sikkert, topmoderne driftsmiljø, hvor serveren udelukkende befinder sig i EU's jurisdiktion.

Adgangen til vores hjemmeside er sikret via HTTPS, hvis din browser understøtter SSL. Det betyder, at kommunikationen mellem din enhed og vores server er krypteret.

De personlige data, du indtaster eller afgiver, er beskyttet mod uautoriseret adgang gennem krypteret transmission, adgangsbeskyttet opbevaring, der ikke er tilgængelig udefra, og fysiske beskyttelsesforanstaltninger for serverne. Sikkerhedsforanstaltningerne revideres løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling. Ud over SSL-kryptering omfatter sådanne foranstaltninger også regelmæssige software- og hardwareopdateringer, permanent serverovervågning og backup-styring.

8. Kontakt via e-mail, brev, telefon eller fax

Hvis du kontakter os, vil de oplysninger og data, du giver os (navn, kontaktoplysninger, specifikke oplysninger om din anmodning), blive gemt af os i seks måneder for at behandle anmodningen og med henblik på opfølgende spørgsmål. Vi videregiver ikke disse data til tredjeparter uden dit samtykke. De data, der dannes i denne sammenhæng, slettes straks, medmindre der etableres et kontraktligt forhold.

Hvis du ønsker at kontakte os via e-mail, skal vi påpege, at fortroligheden af de oplysninger, der sendes, ikke kan garanteres. På grund af deres tekniske udformning kan indholdet af e-mails ses af tredjeparter, medmindre der træffes særlige tekniske sikkerhedsforanstaltninger. Vi beder dig derfor om ikke at sende fortrolige oplysninger via e-mail.

9. Dine rettigheder

Du har generelt ret til adgang, rettelse, sletning, begrænsning, dataportabilitet, tilbagekaldelse og indsigelse med hensyn til dine data, der er gemt af os.

Hvis du mener, at behandlingen af dine personoplysninger ikke er i overensstemmelse med de juridiske bestemmelser, har du også ret til at indgive en klage over databehandlingen til den østrigske databeskyttelsesmyndighed og det kompetente organ i dit land.

10. Opdatering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre eller opdatere denne fortrolighedspolitik efter behov for at afspejle den tekniske udvikling samt juridiske ændringer.

Stat: Januar 2022

11. Kontakt

Hvis du har generelle spørgsmål eller bekymringer om privatlivets fred, så tøv ikke med at kontakte os. Du kan bruge følgende kontaktoplysninger:

AVILOO GmbH, Brown-Boveri-Straße 16, 2351 Wiener Neudorf, Østrig
Tel: 432236 374 036, e-mail: info@aviloo.com

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close