AVILOO PREMIUM TEST

Ändras resultatet av batteritestet om jag kör på ett särskilt skonsamt och energisparande sätt?

Den energi som kan utvinnas ur batteriet beror både på batteriets temperatur och på urladdningshastigheten. Vi genererar dock en simuleringsmodell av batteriet från testets uppmätta data och kan använda den för att simulera en referenscykel vid standardiserade förhållanden, vilket kompenserar för dessa beroenden. Allvarligare effekter uppstår först när batteriet är helt urladdat på mindre än en timme.
Vi kan dock inte påverka hur batterikontrollen beter sig. Om testet upprepas kan resultatet därför bli något annorlunda om man tar pauser under testet, eller om testet utförs under flera dagar. Anledningen till det är att styrenheten under pauser kan fastställa batteriets laddningstillstånd exakt och därmed frigöra mer energi än om laddningstillståndet inte är känt exakt.

Vad händer efter beställningen?

I den levererade beställningen hittar du AVILOO Box inklusive alla nödvändiga kablar. Ladda din bil till 100 %, ta bort den från laddningsstationen och starta din bil. För att AVILOO Box ska fungera behöver den ström och för det måste din bil startas.
Sedan behöver du bara ansluta AVILOO Box till din bil och vänta tills LED-lampan lyser grönt. Därefter behöver du bara följa instruktionerna i webbapplikationen (som du tidigare fått via e-post och/eller SMS).
Vid eventuella problem eller frågor, kontakta AVILOO:s kundtjänst så hjälper vi dig vidare.
Du når oss måndag-fredag kl. 9-17 på telefon 02236 376 036 036 eller via e-post på help@aviloo.com.

När kan jag göra AVILOO Premium-batteritestet efter beställningen?

När du har fått din AVILOO Box kan du börja testa batteriet.
Om du har några problem eller frågor kan du kontakta AVILOO kundtjänst så hjälper vi dig vidare.
Du kan nå oss måndag-fredag kl. 9-17 via telefon på +432236 376 036 036 eller via e-post på help@aviloo.com.

Varför måste jag ladda min bil före AVILOO Premium-batteritestet?

AVILOO Box behöver en hel del data för att avgöra batteriets hälsostatus. För detta ändamål behöver vi veta hur ditt batteri beter sig vid 100 % laddning, men också vid 10 %. Utan laddning till 100 % (eller min. 98 %) kan vi tyvärr inte beräkna tillförlitliga värden för hälsostatusen.

Varför behöver jag min mobiltelefon för AVILOO Premium-batteritestet?

Din mobiltelefon krävs för att använda AVILOO:s webbapp. Webapplikationen är till för att du ska kunna starta batteritestet på egen hand och när som helst.

Varför måste jag köra vid AVILOO Premium-batteritestet?

Du är välkommen att låta någon du litar på göra detta åt dig.
Tänk på att den körning som krävs för batteritestet kan sträcka sig över sju dagar, så du är inte pressad att slutföra batteritestet "på en gång" och snabbt. Det behöver inte göras på helgen "när du äntligen har flera timmar över för en längre körning", du kan börja batteritestet på måndagen på väg till jobbet och avsluta det med en körning på söndagen.

Hur avslutar jag AVILOO Premium-batteritestet?

AVILOO:s webbapp håller koll på fordonets laddningstillstånd och stoppar automatiskt batteritestet när den nedre gränsen nås (10 % - 5 %, beroende på modell).

Hur fungerar AVILOOs webbapp?

Vi kommer att skicka en länk till dig för att starta AVILOO:s webbapp. Länken skickas till dig både via e-post och SMS. Genom att klicka på länken kan du starta AVILOOs webbapp. Den hjälper dig att starta batteritestet självständigt när som helst. Allt du behöver göra är att följa instruktionerna i webbappen. Om du har några problem eller frågor är du välkommen att kontakta AVILOOs kundtjänst så hjälper vi dig vidare. Du når oss måndag-fredag kl. 9-17 på telefon 02236 376 036 036 eller via e-post på help@aviloo.com.

Vad gör jag efter att ha avslutat AVILOO Premium-batteritestet?

När du har nått den nedre gränsen för laddningsnivån kommer AVILOO test app automatiskt att slutföra batteritestet. Kontrollera AVILOO test-app och så snart den visar att batteritestet är klart kan du koppla bort AVILOO Box från ditt fordon.
Inom 48 timmar kommer ditt certifikat (med resultatvärden) att skickas till dig via e-post.
Om du har fått AVILOO Box, använd returetiketten och skicka AVILOO Box inklusive alla kablar tillbaka till oss. Returen är kostnadsfri för dig.
Om du har hämtat AVILOO Box från en partnerbas ska du skicka tillbaka lådan med alla kablar till samma bas.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close