AVILOO EV Battery Performance Report Forår 2024

Forskellige egenskaber i drivbatteriet er afgørende for et elektrisk køretøjs ydeevne og levetid. AVILOO EV Battery Performance Report opsummerer de vigtigste af disse egenskaber. Den er baseret på data indsamlet frem til 2024 for 15 af de køretøjer, der mest ofte testes af AVILOO. Det bidrager således til at fremme markedsgennemsigtigheden for brugte elbiler og plug-in-hybrider samt til at fremme et sundt erhvervsklima. AVILOO EV Battery Performance Report giver også vejledning om ændringer og tendenser i udviklingen af drivbatterier og tjener som grundlag for fremtidige tests. Det vil bidrage til at gøre det mere sikkert for kunder at købe og sælge brugte elbiler.

AVILOO Battery Performance Report Q2 2024

Virkelig rækkevidde vs. WLTP

Rækkevidden for køretøjer specificeres ofte i henhold til WLTP. Disse oplysninger er baseret på ekstremt økonomisk kørsel, hvilket ikke er realistisk i hverdagen. Forbrugerne må derfor gå ud fra, at WLTP-rækkevidden kun er et groft og ret optimistisk skøn over den faktiske rækkevidde. Denne kategori målte, hvor meget den faktiske rækkevidde adskiller sig fra WLTP-rækkevidden.

Indekset (1-10) fastlagt af AVILOO består af følgende - biler, der har den fulde WLTP-rækkevidde i det virkelige liv, får et 1-tal. En 10'er betyder, at kun 40 % af den angivne WLTP-rækkevidde kan opnås, når der anvendes en realistisk kørestil.

Eksempel:

WLTP-rækkevidde = 500km

Virkelig rækkevidde = 450 km

=>450km/500km=90% => Indeks 2

Nedbrydning (reduktion i SoH pr. 100 opladningscyklusser)

Det er velkendt, at den mængde energi, der kan genereres, reduceres i løbet af batteriets levetid. Omfanget af denne reduktion kan dog variere meget og afhænger af mange faktorer, såsom temperatur, effekt under opladning og afladning og opladningstilstanden, når køretøjet er parkeret i lang tid, for blot at nævne nogle få eksempler. Batteristyringssystemet (BMS) på hvert batteri har blandt andet til opgave at tage disse faktorer i betragtning. Der er naturligvis stor forskel på, hvordan disse faktorer tages i betragtning i de enkelte køretøjer. For at muliggøre en objektiv sammenligning målte denne kategori reduktionen i SoH pr. 100 fulde cyklusser for et batteri. Fulde cyklusser er et mål for, hvor mange gange batteriet er blevet fuldt opladet og afladet.

Nedbrydning (SoH) spredning

En vis forringelse (reduktion i batterikapacitet) i løbet af batteriets levetid er uundgåelig. Men hvor pålideligt kan denne nedbrydning forudsiges? For nogle køretøjer er det meget let, og for andre er det ikke så nemt, da faktorer som kørestil eller serievariation har tendens til at spille en vigtig rolle. For eksempel er der bilmodeller, der med stor sikkerhed kan forudsiges at have en rækkevidde på omkring 85% af det, den var fra ny, efter et kilometertal på 100.000 km. Men for andre bilmodeller med samme kilometertal kan denne værdi være alt lige fra 70% til 95%. I denne kategori sammenlignes hvor stor variationen i nedbrydningen er, dvs. hvor pålideligt nedbrydningen kan forudsiges.

Defekt-hyppighed

Et drivbatteri består af mange individuelle battericeller, som kombineres til batterimoduler. Der er forskellige typer af sammenkobling på begge niveauer. Det er afgørende, at de enkelte komponenter er godt koordineret med hinanden, og de skal regelmæssigt bringes op på samme niveau - dette er også en opgave for BMS. I denne kategori vurderede vi, hvor ofte der forekommer abnormiteter og uregelmæssigheder i denne sammenhæng. (I denne kategori vurderede vi, hvor modstandsdygtige batterierne er over for abnormiteter og uregelmæssigheder i denne sammenhæng.)

Nødreserve

Nødreserven er den energi eller rækkevidde, der er tilbage, når displayet viser 0% opladningsniveau. Her blev de resterende intervaller mellem 0 og ca. 35 km beregnet. I denne kategori indekseres værdier ikke, men udtrykkes i nominelle værdier og opdeles i numeriske grupper. En større eller mindre reserve siger intet om batteriets kvalitet. Det er op til føreren at beslutte, om de vil have et køretøj med en større eller mindre reserve, afhængigt af deres behov.

Eksempel:

Restenergi ved SoC 0 %/WLTP-forbrug = nødreservens rækkevidde

Indeksering

Værdierne i tabellen vises på en indeksskala fra 1 (maks. højeste værdi) til 10 (min, laveste værdi). For at sikre en realistisk repræsentation er urealistiske, ekstreme værdier blevet fjernet fra indeksintervallet.

Ansvarsfraskrivelse

AVILOO EV Battery Performance Report er ikke beregnet til at klassificere køretøjsmærker og modeller efter batterikvalitet og bør derfor ikke fortolkes som sådan. Dette skyldes, at forskellige faktorer påvirker batteriets ydelse, herunder førerens brugsadfærd og den generelle udvikling af elektromobilitet. Derudover er batteriet kun en af flere komponenter, der påvirker et elektrisk køretøjs ydeevne.

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Tilmeld dig vores nyhedsbrev nu, hvis du ønsker at modtage de nyeste trends inden for elektromobilitet og batteridiagnose.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close