AVILOO CERTIFICATE

Hvordan får jeg resultatet af min AVILOO PREMIUM BATTERITEST?

Inden for to arbejdsdage vil dit certifikat (med resultatværdier) blive sendt til dig via e-mail.

Hvad betyder værdierne på AVILOO-CERTIFIKATET?

Bruttoenergiindholdet svarer til den maksimale samlede mængde energi, der kan lagres, mens nettoenergiindholdet henviser til den faktiske brugbare del, der er tilgængelig for kørsel.
Den faktiske frigivne nettoenergi er mindre end bruttoenergien, fordi batteriet har en buffer som sikkerhed og beskyttelse mod ældning, der ikke bruges.
Testresultatet, batteriets sundhedstilstand, angives som en procentværdi og repræsenterer forholdet mellem den faktiske anvendelige nettoenergi og den anvendelige nettoenergi, da batteriet var nyt.

Hvordan får jeg resultatet af testen - AVILOO-CERTIFIKATET?

Certifikatet vil blive sendt til dig som en PDF via e-mail.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close