AVILOO CERTIFICATE

Hur får jag resultatet av AVILOO Premium-batteritestet?

Inom två arbetsdagar kommer ditt certifikat (med resultatvärden) att skickas till dig via e-post.

Vad betyder värdena på AVILOO-certifikatet?

Bruttoenergiinnehållet motsvarar den maximala totala energimängd som kan lagras, medan nettoenergiinnehållet avser den faktiska användbara delen som är tillgänglig för körning.
Den faktiska nettoenergin som frigörs är mindre än bruttoenergin eftersom batteriet har en buffert som säkerhet och skydd mot åldrande som inte används.
Testresultatet, batteriets hälsostatus, anges som ett procentvärde och representerar förhållandet mellan den faktiska användbara nettoenergin och den användbara nettoenergin när det är nytt.

Hur får jag resultatet av testet – AVILOO-certifikatet?

Intyget kommer att skickas till dig via e-post som en PDF-fil.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close