GENERAL TERMS AND CONDITIONS

1. Generelle vilkår og betingelser

Følgende generelle vilkår og betingelser for AVILOO GmbH, Brown-Boveri-Strasse 16, 2351 Wiener Neudorf, (i det følgende benævnt "AVILOO") gælder for køb af en AVILOO-batteritest og for deltagelse som "prøvekører".
AVILOO specialiserer sig i test af litiumbatterier i elektriske køretøjer og har udviklet uafhængige testprocedurer til dette formål. AVILOO PREMIUM-batteritesten giver information om den aktuelle tilstand (den såkaldte sundhedstilstand (State of Health)) og kvaliteten af batteriet i et elektrisk køretøj. For at gøre dette er det nødvendigt at tilslutte el- eller plug-in-hybridbilen til AVILOO-boksen og aflade bilen fra en opladningstilstand på 100% til under 10%. Når denne 10% opladningstilstand er nået, evalueres køretøjsdataene fra køretøjets elektronik og GPS-positionsdataene fra AVILOO Box, og AVILOO udsteder et certikat på batteriets sundhedstilstand. AVILOO FLASH-batteritesten giver oplysninger om batteriets tilstand i et elektrisk køretøj. Til dette formål er det nødvendigt, at el- eller plug-in-hybridbilen er tilsluttet AVILOO Box. Under denne forbindelse evalueres de køretøjsdata, der udlæses fra køretøjets elektronik fra AVILOO Box, og der udstedes en AVILOO batterirapport om tilstanden.
Ud over de betalte AVILOO-batteritests har brugere af el- og plug-in-hybridbiler også mulighed for at bidrage til videreudviklingen af AVILOO-testproceduren som prøvekører og kan gennemføre prøvekørsler - uden at få et AVILOO-battericertifikat. Målet med disse prøvekørsler er at udvide AVILOOs pulje af sammenlignelige data, som AVILOOs batteritests udføres på baggrund af. Mens man deltager som prøvekører, kan man bruge AVILOOs webportal til at få adgang til generelle oplysninger om det køretøj, der er udstyret med AVILOO Box, samt oplysninger om de ture, man har kørt. Prøvekøreren kan dog ikke udlede noget om bilbatteriets tilstand af disse oplysninger.
AVILOOs tilbud henvender sig både til erhvervsdrivende som defineret i § 1 i den østrigske handelslov (UGB) og til forbrugere som defineret i § 1 i den østrigske forbrugerbeskyttelseslov (KSchG).
Modstridende vilkår og betingelser gælder kun, hvis AVILOO udtrykkeligt og skriftligt har accepteret dem.
AVILOO forbeholder sig retten til at ændre disse vilkår og betingelser til enhver tid og uden at angive årsagen. Prøvekørerne vil blive informeret om ændringerne gennem en e-mail med angivelse af en tilsvarende frist, hvorefter ændringerne vil træde i kraft. Hvis prøvekøreren bruger AVILOO-boksen efter fristens udløb, accepterer han/hun dermed de ændrede vilkår og betingelser. Denne juridiske konsekvens vil blive påpeget over for prøvekøreren i begyndelsen af perioden inden for rammerne af det, der sendes ifølge ovennævnte beskrivelse.

2. Testfører og prøvekørsel

For at blive prøvekører hos AVILOO kan interesserede personer registrere sig gratis på hjemmesiden www.aviloo.com ved at angive de nødvendige data. Denne registrering sker med accept af disse vilkår og betingelser. AVILOO forbeholder sig ret til at afvise interesserede uden begrundelse. Først med AVILOOs bekræftelse og afsendelse af AVILOO Box kan en interesseret part blive prøvekører.
AVILOO stiller AVILOO Box gratis til rådighed for prøvekøreren. Hvis prøvekøreren tilslutter en AVILOO Box til sin el- eller plug-in-hybridbil via analysestikket, udlæses dens data, og GPS-data fra AVILOO Box GPS-modul registreres og overføres til AVILOO via SIM-kort. Prøvekøreren stiller data gratis til rådighed for AVILOO.
AVILOO Box registrerer kun data og sender dem til AVILOO, når køretøjet er i drift, eller AVILOO Box er tilsluttet og forsynet med strøm. Prøvekøreren kan til enhver tid stoppe optagelsen af data ved at afbryde forbindelsen mellem sit elektriske køretøj og AVILOO Box. AVILOO Box registrerer specifikt køretøjets identifikationsnummer, batteriets spænding, temperatur og opladningstilstand samt GPS-data. Prøvekøreren kan også forhindre overførslen af GPS-data ved at informere AVILOO uformelt via e-mail senest 3 timer efter afgivelse af ordren om, at ingen registrering af GPS-data må finde sted.
En prøvekørsel begynder, så snart prøvekøreren starter det elektriske køretøj, der er tilsluttet AVILOO Box, eller AVILOO Box forsynes med strøm. Den pågældende prøvekørsel slutter, så snart køretøjet ikke er i drift, eller strømforsyningen til AVILOO Box er afbrudt.
AVILOO og prøvekøreren har ret til at afslutte deltagelsen som prøvekører til enhver tid. Deltagelse som prøvekører ophører under alle omstændigheder, når enten AVILOO meddeler prøvekøreren dette, eller prøvekøreren permanent frakobler AVILOO Box fra køretøjet, dog senest når prøvekøreren returnerer AVILOO Box til AVILOO.
Under deltagelse som prøvekører kan prøvekøreren gratis hente forskellige batteri- og køretøjsdata via AVILOOs hjemmeside. Batteriets tilstand er ikke synlig.
Hvis en prøvekører bestiller en betalt AVILOO-batteritest, afslutter udstedelsen af AVILOO-battericertifikatet ikke automatisk prøvekørslen.

3. AVILOO Box

AVILOO stiller AVILOO Box gratis til rådighed, så længe en AVILOO batteritest varer. AVILOO Box forbliver AVILOOs ejendom og skal returneres til AVILOO senest to arbejdsdage efter afslutningen af AVILOO-batteritesten. Eventuelle omkostninger ved returnering skal afholdes af testkøreren. Køberen af AVILOO-batteritesten pålægges ingen omkostninger, hvis den returmærkat, der er vedlagt forsendelsen, anvendes.
Prøvekøreren er forpligtet til straks at informere AVILOO om eventuelle skader eller defekter på AVILOO Box. Hvis prøvekøreren beskadiger AVILOO Box, skal han/hun refundere AVILOO for omkostningerne til AVILOO Box svarende til materiale- og produktionsomkostningerne. Pr. februar 2023 udgør disse 550 €.
Hvis AVILOO Box ikke returneres rettidigt til AVILOO, er AVILOO berettiget til at opkræve et gebyr for AVILOO Box svarende til materiale- og produktionsomkostningerne på op til 550 €. Dette gælder også i tilfælde af, at AVILOO Box returneres beskadiget.

4. AVILOO batteritest

En AVILOO PREMIUM batteritest kan købes mod betaling til de køretøjsmodeller, der er nævnt på AVILOOs hjemmeside. Indholdet af AVILOO på www.aviloo.com er ikke et civilretligt bindende tilbud om indgåelse af en kontrakt - tilbuddet om indgåelse af den pågældende kontrakt afgives af kunden ved indgåelse af dennes ordre. AVILOO accepterer dette tilbud ved at sende en ordrebekræftelse til kunden.

Interesserede parter kan købe en sådan AVILOO PREMIUM batteritest via AVILOOs webshop, hvorved dette sker i overensstemmelse med disse generelle vilkår og betingelser. En kontrakt om AVILOO PREMIUM batteritest indgås først efter bekræftelse fra AVILOO i tilfælde af en ordre via e-mail, hvorved AVILOO forbeholder sig ret til at afvise interesserede parter uden angivelse af årsager.

AVILOO forbeholder sig ret til at trække sig fra kontrakten om batteritest indgået i webshoppen med angivelse af årsager, hvis der opstår uforudsete tekniske problemer med individuelle køretøjsmodeller. I dette tilfælde vil kunden efter returnering af AVILOO-boksen få refunderet det fulde købsbeløb til den betalingsmetode, der er valgt via betalingstjenesteudbyderen (kreditkort eller KLARNA øjeblikkelig bankoverførsel) inden for 14 dage efter modtagelse af AVILOO-boksen.

Omkostningerne ved AVILOO-batteritesten er baseret på prisoplysningerne i AVILOO-webshoppen på Aviloo.com.

For AVILOO PREMIUM-batteritesten er det nødvendigt, at det køretøj, hvis batteri skal testes, er 100% fuldt opladet og aflades til en opladningstilstand på 10% inden for syv dage. AVILOO PREMIUM-batteritesten skal påbegyndes inden for 5 arbejdsdage fra modtagelsen af AVILOO-boksen.

Når opladningstilstanden på 10% er nået, vil AVILOO evaluere dataene og vurdere batteriets tilstand. Kunden modtager et AVILOO-battericertifikat, som AVILOO sender inden for 48 timer på arbejdsdage. I dette certifikat er køretøjsbatteriets sundhedstilstand angivet.

Hvis der er tilsluttet en anden diagnoseenhed til det køretøj, der skal testes, skal kunden tage stikket ud af stikkontakten, før AVILOO-batteritesten påbegyndes. AVILOO påtager sig ikke noget ansvar for skader, der skyldes, at der er installeret eller tilsluttet en anden diagnoseenhed i køretøjet ud over AVILOO Box. AVILOO gør udtrykkeligt opmærksom på, at der i et sådant tilfælde kan opstå funktionsfejl i køretøjet. I dette tilfælde gives der ingen garanti for, at AVILOO-batteritesten fungerer perfekt.

5. Betalingsordninger

For ordrer afgivet i AVILOOs webshop kan Kunden betale med kreditkort eller øjeblikkelig bankoverførsel.
For andre ordrer (f.eks. direkte kontakt med AVILOO) kan Kunden betale pr. faktura, som AVILOO vil sende til Kunden.

6. Leveringsbetingelser

Forsendelsen sker uden beregning inden for 5 arbejdsdage fra bestillingen og betalingen i webshoppen.
Leveringen kan tage mellem 3 og 5 arbejdsdage afhængigt af den pakkeserviceudbyder, der udfører forsendelsen.
Efter at kunden har gennemført AVILOO PREMIUM testen, udføres analysen af batteriets sundhed inden for 1 arbejdsdag, og inden for en anden arbejdsdag sendes AVILOO-battericertifikatet.
Under alle omstændigheder accepterer køberen eventuelle mindre forsinkelser i leveringen uden at være berettiget til nogen form for kompensation eller fortrydelsesret.
Der er ingen ekstra omkostninger til levering og returnering af AVILOO Box, da disse afregnes ved køb af AVILOO batteritest.
Når batteritesten er udført og afsluttet, skal AVILOO Box afleveres til returforsendelse inden for 5 arbejdsdage til den pakkeserviceudbyder, der er angivet af AVILOO og vises på returmærkaten.

7. Ret til tilbagetrækning

Købere, der er forbrugere i henhold til den østrigske forbrugerbeskyttelseslov, kan fortryde en aftale indgået ved fjernsalg (eller en aftaleerklæring afgivet ved fjernsalg) inden for en periode på 14 kalenderdage - medmindre en lovbestemt undtagelse gælder. Dette gælder også for aftaler om batteritest indgået via AVILOOs webshop.
Fortrydelsesfristen er fjorten kalenderdage. Fortrydelsesfristen starter på dagen for kontraktens indgåelse - dvs. den dag, AVILOO sender ordrebekræftelsen til kunden.
For at fortryde købskontrakten skal kunden erklære sin fortrydelse (f.eks. ved hjælp af et brev sendt med posten eller en e-mail). Denne erklæring er ikke bundet til nogen bestemt form. For at AVILOO kan behandle fortrydelseserklæringen, skal kunden dog angive følgende oplysninger i sin fortrydelseserklæring: Kundens navn, køretøjsmodel, køretøjets identifikationsnummer, ordredato.
Det er tilstrækkeligt, at fortrydelseserklæringen sendes inden for fristen uden angivelse af årsag. Lørdage, søndage og helligdage tæller med i beregningen af fristen.
AVILOO refunderer gebyret ved hjælp af det deponerede betalingsmiddel. Hvis Kunden allerede har modtaget sin AVILOO Box, eller hvis den er under forsendelse til Kunden, vil AVILOO først sørge for tilbagebetalingen, når denne AVILOO Box er returneret til AVILOO.
Hvis Kunden allerede har modtaget en AVILOO Box på tidspunktet for indsendelse af meddelelse om fortrydelse, skal Kunden returnere denne AVILOO Box til AVILOO senest 5 dage efter indsendelse af sin meddelelse om fortrydelse. Til dette formål kan Kunden anvende den returmærkat, som AVILOO stiller til rådighed. Kunden vil ikke blive opkrævet for forsendelses- og returomkostninger for en AVILOO Box, hvis pågældende AVILOO Box returneres inden for 5 dage fra fortrydelsesdatoen (poststemplets dato eller modtagelse fra pakkeservice som referencedato). Hvis pågældende AVILOO Box modtages af AVILOO på et senere tidspunkt, forbeholder AVILOO sig ret til at kræve forsendelsesomkostningerne tilbagebetalt af Kunden.
Hvis Kunden endnu ikke har modtaget sin AVILOO Box på tidspunktet for indsendelse af meddelelsen om fortrydelse, men forsendelsen allerede er indledt, er Kunden også forpligtet til at returnere denne AVILOO Box til AVILOO straks efter modtagelsen i overensstemmelse med pkt. 6.6.
I tilfælde af at Kunden erklærer sin fortrydelse, men allerede har påbegyndt batteritesten, forbeholder AVILOO sig ret til at kræve kompensation fra Kunden for de allerede afholdte udgifter. AVILOO henleder i den forbindelse Kundens opmærksomhed på, at en stor del af indsatsen i forbindelse med en batteritest påløber, når den påbegyndes. Dette kan medføre, at AVILOOs krav om refusion af tidligere nævnte udgifter kan beløbe sig til EUR 80.

8. Ansvar

For så vidt AVILOO er ansvarlig for skader i henhold til de lovmæssige bestemmelser, er ansvaret for materielle skader begrænset til forsæt og grov uagtsomhed. Ethvert yderligere erstatningsansvar for AVILOO, især for let uagtsomhed, atypiske skader, tab af fortjeneste, skader forårsaget af mangler, indirekte skader og følgeskader, skader forårsaget af tredjeparter osv. er udelukket.
AVILOO er ikke ansvarlig for skader på det køretøj, der er tilsluttet AVILOO Box, hvis det har forårsaget sådanne skader ved let uagtsomhed.
I battericertifikaterne, der udstedes efter en PREMIUM-batteritest, angiver AVILOO batteriets tilstand med et udsving angivet i hvert tilfælde. AVILOO er ikke ansvarlig over for køberne af en PREMIUM batteritest for det faktum, at batteriets faktiske tilstand afviger fra den angivne værdi inden for det angivne udsvingsområde. I tilfælde af at certifikatresultatet afviger fra den faktiske batteritilstand med mere end det angivne udsving, er AVILOO kun ansvarlig over for køberen af en PREMIUM batteritest, hvis denne afvigelse skyldes grov uagtsomhed eller forsætlig handling fra AVILOOs side.
AVILOO er ikke ansvarlig over for testføreren eller tredjepart for skader, der skyldes uheld forårsaget af uforsigtighed, såsom at vende blikket væk fra vejen og håndtering af den mobile AVILOO Testapp. AVILOO Testapp må kun betjenes, mens køretøjet holder stille, og efter at det er blevet parkeret sikkert. Efter at man er begyndt at køre, er det under alle omstændigheder ikke nødvendigt at bruge testappen for at gennemføre batteritesten, da afslutningen af testen automatisk registreres ud fra de overførte data og bekræftes over for kunden via e-mail eller SMS.

9. Lovvalg, opfyldelsessted, værneting

Østrigsk lov gælder med undtagelse af referencestandarderne i FN's konvention vedrørende aftaler om internationalt salg af varer. For forbrugere gælder dette lovvalg kun i det omfang, det ikke medfører bortfald af den beskyttelse, der ydes af ufravigelige bestemmelser i loven i den stat, hvor forbrugeren har sit sædvanlige opholdssted (favorabelt princip).
Opfyldelses- og jurisdiktionsstedet er AVILOOs hjemsted, i det omfang der ikke findes ufravigelige bestemmelser i forbrugerbeskyttelsesloven om det modsatte.

10. Afsluttende bestemmelser

Ugyldigheden af enkelte bestemmelser påvirker ikke gyldigheden af de resterende bestemmelser i disse vilkår og betingelser. Den ugyldige klausul erstattes af en gyldig klausul, der med hensyn til mening og formål kommer tættest på den førstnævnte i økonomiske og juridiske termer eller - i tilfælde af forbrugere - er fastsat i loven. Dette gælder også mutatis mutandis (tilsvarende anvendelse) i tilfælde af en mangel i bestemmelserne.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close