FLASH-TEST VIDAREUTVECKLING

Kära kund,

som en del av våra pågående ansträngningar att optimera produktprestanda har vi gjort justeringar i Flash Test Report.

Presentationen av de analyserade datakategorierna och grunden för de totala poängen har ändrats så att fyra kategorier nu visas i Flash Test Report. De totala poängen utvärderar nu uttryckligen högspänningsbatteriet, de data som samlats in om 12-voltsbatteriet kan inte längre visas separat, och kategorin "Högspänningsbatteriets användning och historik" har nu ett maximum på 70 poäng jämfört med tidigare 50 poäng. Detta ligger i linje med ovanstående mål.

Som ett resultat av dessa justeringar kommer de två befintliga kategorierna, "Högspänningsbatteriets kontrollenhet" och "Fordonets kommunikationsgränssnitt", som tidigare poängsattes numeriskt, nu att ha en visuell markering för korrekthet.
Den grafiska symbolen kan visas på tre olika sätt:

  • som en "check"-indikator, när allt är i sin ordning;
  • som ett rött utropstecken, om resultatet är påtagligt;
  • som en gul triangel, om inga relevanta data har samlats in och resultatet därför inte kan bestämmas.

Ändringarna genomförs för att förenkla visningen av resultat, snabba upp flödet i Flash-testet och optimera användarupplevelsen.

Vi ser fram emot att ge dig en mer effektiv och användarvänlig upplevelse.

Tack!

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close