HVORDAN AVILOO BATTERI DIAGNOSTICS FUNGERER

Hvorfor trenger jeg AVILOO-BOXen for å utføre testen?

AVILOO-BOXen er en spesialprodusert enhet som, når den er koblet til bilen din, kan samle inn alle parameterne fra batteriet som trengs for å beregne batteriets helsetilstand.
Disse parameterne sendes deretter til vår AVILOO-Plattform, hvor videre dataanalyse utføres.
Innsamling og behandling av data er ikke mulig uten AVILOO BOXen, så AVILOO-BOXen må brukes for å fastslå kjøretøyets helsetilstand.

Hvorfor kan jeg ikke utføre AVILOO-testen? Oversett (copy)

I følge test-APP-en min ble det funnet en annen diagnostisk enhet. Og ja, jeg har en annen diagnostisk enhet koblet til bilen.

Hvis du vet hvilken annen diagnostisk enhet som er koblet til, må du koble den fra i forbindelse med testen. Etter batteritesten kan du koble den til igjen.

Hvorfor kan jeg ikke utføre AVILOO-testen? Oversett (copy)

I følge test-APP-en min ble det funnet en annen diagnostisk enhet, men jeg har ikke koblet noen annen diagnostisk enhet til bilen.

Hvis det vises et varsel i AVILOO WebApp om at en annen diagnostisk enhet er oppdaget, betyr det at en annen diagnostisk enhet er koblet til bilen via en OBD CAN-BUS (diagnosekontakt). Hvis du ikke finner den, kan du kontakte verkstedet eller servicesenteret for å få hjelp til å fjerne den andre enheten. Så lenge en annen diagnostisk enhet er tilkoblet, kan ikke Aviloo-testen utføres. For å starte Aviloo-testen, må den andre enheten kobles fra, og den må aldri kobles til under testene. Start deretter testen på følgende måte:

  • for PREMIUM-test: klikk på «Start test på nytt»-knappen i WebApp
  • for FLASH-test: koble fra og koble til AVILOO-boksen og start dermed testen på nytt
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close