HVORDAN AVILOO BATTERI DIAGNOSTICS FUNGERER

Hvorfor trenger jeg AVILOO-BOXen for å utføre testen?

AVILOO-BOXen er en spesialprodusert enhet som, når den er koblet til bilen din, kan samle inn alle parameterne fra batteriet som trengs for å beregne batteriets helsetilstand.
Disse parameterne sendes deretter til vår AVILOO-Plattform, hvor videre dataanalyse utføres.
Innsamling og behandling av data er ikke mulig uten AVILOO BOXen, så AVILOO-BOXen må brukes for å fastslå kjøretøyets helsetilstand.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close