PERSONVERN

Det er spesielt viktig for oss at personopplysningene dine er håndtert med omhu og beskyttet. Vi behandler derfor opplysningene dine utelukkende på grunnlag av gjeldende lovgivning, spesielt GDPR og den østerrikske DSG.

Vi vil påpeke at dataoverføring på Internett (f.eks. når du kommuniserer via e-post) er aldri fullstendig sikker. Data kan ikke beskyttes fullstendig mot tilgang fra tredjeparter.

Innhold i vilkårene for bruk:

1. Rettsvirkning av disse vilkårene for bruk
2. Behandling av personopplysninger
3. Lenker til andre nettsteder
4. Overføring av data til tredjeparts tjenesteleverandører
5. Informasjonskapsler
6. Google Analytics
7. Datasikkerhet
8. Kontakt via e-post, brev, telefon eller faks
9. Dine rettigheter
10. Oppdatering av personvernerklæringen
11. Kontakt

Denne personvernerklæringen gir informasjon om databehandlingen vi utfører, dens art, omfang og formål, og dine rettigheter i denne forbindelse. Den gjelder for alle aviloo.com-underdomener (nettbutikk, trakter, etc.).

Disse vilkårene for bruk skal betraktes som en del av internettpublikasjonen du ble henvist fra. Hvis deler eller individuelle vilkår i denne erklæringen ikke er lovlige eller korrekte, forblir innholdet eller gyldigheten av de andre delene upåvirket derav.

2. Behandling av personopplysninger

Med «personopplysninger» menes all informasjon knyttet til en identifisert eller identifiserbar fysisk person (en såkalt «registrert»). Eksempler inkluderer navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, fødselsdato, alder, kjønn, personnummer. Det finnes dessuten spesielle kategorier av personopplysninger (såkalt «sensitive data»). Ifølge GDPR inkluderer dette for eksempel helsedata eller data relatert til straffesaker.

Vi samler inn, behandler og bruker personopplysningene dine kun hvis det er gitt et juridisk grunnlag i henhold til GDPR, i de tre følgende situasjonene:</p[ gt]

Hvis du vil registrere deg som testkjører og/eller kjøpe en AVILOO-Batteritest, behandler vi følgende data:

 • for- og etternavn
 • adresse
 • telefonnummer
 • e-postadresse
 • bilnummer
 • betalingsopplysninger

Som en del av testturen og i henhold til testkjørerkontrakten samler vi inn personopplysninger i tillegg til andre tekniske data. Disse dataene samles inn utelukkende for batteridiagnostikkformål. Følgende data samles inn:

 • kjøretøyets identifikasjonsnummer
 • GPS-data for datavalidering og deteksjon av svindel

Når du besøker nettstedet vårt, blir IP-adressen din registrert, så vel som sesjonens begynnelse og slutt i løpet av hele sesjonen.

Dette skyldes tekniske årsaker (nettstedsbesøk og kontraktsoppfyllelse) og representerer dermed en legitim interesse i henhold til artikkel 6 avsnitt 1 GDPR. Med mindre annet er angitt nedenfor, vil disse dataene ikke bli viderebehandlet av oss.

Det er herved uttrykkelig forbudt for tredjeparter å bruke kontaktinformasjon publisert i den juridiske meddelelsen til å sende uønsket reklame og informasjonsmateriale. AVILOO GmbH forbeholder seg uttrykkelig retten til å ta rettslige skritt i tilfelle uønsket sending av reklameinformasjon, for eksempel spam.

3. Lenker til andre nettsteder

Vårt nettsted kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder. Vi gjør oppmerksom på at denne personvernerklæringen utelukkende gjelder AVILOO GmbHs nettsted. Vi har ingen innflytelse på eller kontroll over andre leverandørers overholdelse av gjeldende personvernregler.

4. Overføring av data til tredjeparts tjenesteleverandører

På grunn av kompleksiteten til visse databehandlinger, er det viktig for oss å tilby visse tjenester i samarbeid med tredjeparter. Alle databehandlere som blir tilsendt personopplysningene er kontraktsmessig forpliktet til å behandle dem konfidensielt og er kun autorisert til å behandle dataene dine innenfor rammene av tjenesteytelsen deres.

Overføringen av opplysningene som er relevante i det respektive enkelttilfelle skjer med hjemmel i lovbestemmelsene eller kontraktsmessig avtale med følgende enheter:

 • IT-tjenesteleverandører
 • For å optimere batteridiagnoseprosedyren, overfører vi også tekniske data uten personlig referanse til tjenesteleverandører som kan befinne seg utenfor EU. Disse tjenesteleverandørene er produsenter eller fabrikanter innen e-mobilitet og batteriproduksjon samt forskningsinstitusjoner.
 • Samarbeidspartnere med formål om å sjekke medlemskap, utveksle data om hvem som har kjøpt testene, samt statistikk og rapportering.

5. Informasjonskapsler

Nettstedet vårt bruker såkalte informasjonskapsler, også kjent som cookies. Dette er små tekstfiler som lagres på enheten din ved hjelp av nettleseren du bruker. Vi bruker informasjonskapsler for å bedre forstå hvordan du bruker nettstedet vårt, slik at vi kan gjøre tilbudet vårt mer brukervennlig. Informasjonskapsler lar oss for eksempel gjenkjenne nettleseren din ved neste besøk.

Her finner du en oversikt over alle brukte informasjonskapsler. Du kan gi ditt samtykke til hele kategorier eller se mer informasjon for å velge bare visse informasjonskapsler:

Nødvendige – Nødvendige informasjonskapsler muliggjør grunnleggende funksjoner og er nødvendige for at nettstedet skal fungere ordentlig. Derfor kan du ikke deaktivere dem. Denne typen informasjonskapsler brukes utelukkende av nettstedoperatøren (førstepartsinformasjonskapsel) og all informasjon som er lagret i informasjonskapslene sendes kun til dette nettstedet.

Funksjonelle – Funksjonelle informasjonskapsler lar dette nettstedet tilby visse funksjoner og lagre informasjon som brukeren oppgir – for eksempel allerede registrerte navn eller språkvalg. Dette sikrer forbedrede og tilpassede funksjoner.

Ytelsesinformasjonskapsler – Ytelsesinformasjonskapsler samler inn informasjon om hvordan dette nettstedet brukes. Nettstedoperatøren bruker disse informasjonskapslene for å forbedre utseendet, innholdet og funksjonaliteten til nettstedet.

 • Statistikk- & markedsføringstabell (se nedenfor)

Merk: Denne oppføringen kan ikke hevde å være fullstendig, siden det har vist seg at også Google ofte endrer valg av informasjonskapsler.</p[gt ]

Hvis du ikke ønsker dem, kan du stille inn nettleseren din til å informere deg om informasjonskapslenes innstillinger og til å tillate dem kun i enkelte tilfeller:</ p>

Chrome: Slett, aktiver og administrer informasjonskapsler i Chrome

Safari: Administrer informasjonskapsler og nettstedsdata med Safari

Firefox: Slett informasjonskapsler for å fjerne data som nettsteder har lagret på datamaskinen din

Internet Explorer: Slett og administrer informasjonskapsler

Microsoft Edge: Slett og administrer informasjonskapsler

Hvis du deaktiverer informasjonskapsler, kan det begrense funksjonaliteten til nettstedet vårt.

6. Google Analytics

Vi bruker Google Analytics på nettstedet vårt, en nettanalysetjeneste levert i Europa av Google Ireland Ltd (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland).

På våre vegne bruker Google informasjonen som samles inn til å evaluere din bruk av nettstedet, utarbeide rapporter om nettstedsaktivitet og tilby andre tjenester knyttet til nettstedsaktivitet og internettbruk til nettstedsoperatøren. Til dette formål behandler Google Cookie informasjon om bruk av nettstedet, f.eks. nettlesertype og -versjon, det brukte operativsystemet, tidligere besøkte nettsteder, datamaskinens IP-adresse, tidspunktet for serverforespørselen.

Vi vil nå påpeke at vi kun bruker Google Analytics med aktiv IP-anonymisering. Dette betyr at brukerens IP-adresse forkortes av Google i EU-medlemsstater eller i andre stater i det europeiske økonomiske samarbeidsområde. Bare i unntakstilfeller vil hele IP-adressen bli overført til en Google-server i USA og forkortet der. Denne forkortingen eliminerer den personlige referansen til din IP-adresse. Ifølge Google blir ikke IP-adressen som overføres av nettleseren din slått sammen med andre data fra Google.

Behandlingen av disse dataene utføres kun med ditt samtykke (art. 6 avsnitt 1 GDPR), som du uttrykkelig har gitt oss basert på informasjonskapselinnstillingene du har valgt. Du kan tilbakekalle dette samtykket når som helst, men denne tilbakekallingen påvirker ikke lovligheten av databehandlingen som har blitt utført frem til da.

Informasjonen som genereres av informasjonskapselen om din bruk av nettstedet, overføres vanligvis til en Google-server i USA og lagres i en periode på 14 måneder.<]/p>

For mer informasjon om Googles bruk av data, innstillinger og opt-out-alternativer, se Googles personvernregler på http://www.google.com/analytics/terms/de.html</ a> eller https://www. google.de/intl/de/policies.

Du kan også bruke en nettleserplugin for å forhindre at informasjonen som samles inn av informasjonskapsler (inkludert IP-adressen din) sendes til og brukes av Google. Følgende lenke tar deg til den relevante pluginen: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

7. Datasikkerhet

Vi treffer de nødvendige og passende tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltakene for å beskytte dine personopplysninger mot tap, ødeleggelse, forfalskning, manipulasjon, misbruk og uautorisert tilgang. Dataene dine lagres i et sikkert, toppmoderne driftsmiljø, med serveren utelukkende i EUs juridiske jurisdiksjon.

Tilgang til nettstedet vårt er sikret via HTTPS hvis nettleseren din støtter SSL. Dette betyr at kommunikasjonen mellom din enhet og vår server er kryptert.

Personopplysningene du oppgir eller sender inn er beskyttet mot uautorisert tilgang ved kryptert overføring, tilgangsbeskyttet lagring som ikke er tilgjengelig utefra, og fysiske beskyttelsestiltak for serverne. Sikkerhetstiltakene revideres fortløpende i takt med den teknologiske utviklingen. I tillegg til SSL-kryptering inkluderer slike tiltak også regelmessige programvare- og maskinvareoppdateringer, permanent serverovervåking og sikkerhetskopiering.

8. Kontakt via e-post, brev, telefon eller faks

Hvis du kontakter oss, vil informasjonen og dataene du oppgir (navn, kontaktopplysninger, spesifikk informasjon om forespørselen din), lagres av oss i seks måneder for å behandle forespørselen og i tilfelle oppfølgingsspørsmål. Vi sender ikke disse dataene videre til tredjeparter uten ditt samtykke. Dataene som lagres i denne sammenheng vil bli slettet umiddelbart, med mindre det etableres et kontraktsforhold.

Hvis du vil kontakte oss via e-post, vil vi gjøre oppmerksom på at konfidensialiteten til informasjonen som overføres ikke er garantert. På grunn av deres tekniske design kan innholdet i e-poster sees av tredjeparter med mindre det tas spesielle tekniske sikkerhetstiltak. Vennligst ikke send konfidensiell informasjon via e-post.

9. Dine rettigheter

Du har generelt rett til tilgang, retting, sletting, begrensning, dataportabilitet, tilbakekalling og innsigelse med hensyn til dataene dine som er lagret hos oss.

Hvis du mener at behandlingen av dine personopplysninger ikke stemmer overens med gjeldende lovgivning, har du også rett til å sende en klage på databehandlingen til det østerrikske datatilsyn og myndighetene i ditt land.

10. Oppdatering av personvernerklæringen

Vi forbeholder oss retten til å endre eller oppdatere denne personvernerklæringen etter behov for å gjenspeile eventuell utvikling i teknologi så vel som juridiske endringer.

Status: Januar 2022

11. Kontakt

Hvis du har generelle spørsmål eller bekymringer om personvern, ikke nøl med å ta kontakt med oss. Du kan kontakte oss via følgende kontakopplysninger:

AVILOO GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5, 2355 Wiener Neudorf, Østerrike
Tlf: 432236 374 036, e-post: info@aviloo.com

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close