Eerste meting van accudegradatie in relatie tot het percentage snelladen

In een nieuwe analyse bevestigt AVILOO de aannames van veel elektrische-autorijders: snelladen versnelt de veroudering van de hoogvoltaccu - vanaf de eerste snellaadbeurt

PERSMEDEDELING

Wiener Neudorf 12. 04. 2023 – AVILOO Battery Diagnostics heeft de correlatie onderzocht tussen de accudegradatie (State-of-Health, SoH) van de hoogvoltaccu van elektrische auto's en het snellaadpercentage. Uit de analyse blijkt dat de batterijgezondheid van voertuigen met een kilometerstand van 180.000 tot 200.000 kilometer met ongeveer 17 procentpunten sterker verslechtert in relatie tot het aandeel snelladen dan het geval is voor voertuigen zonder snellaadaandeel.

Om deze correlatie ook voor voertuigen met een lager kilometrage te onderzoeken, nam het AVILOO-team een andere steekproef van voertuigen met een kilometrage van 80.000 tot 100.000 km, dan het geval is voor voertuigen zonder snellaadcomponent. Uit de resultaten blijkt dat bij een hoog aandeel snelladen, zelfs bij relatief lage kilometrages, de gezondheid van de batterij met ongeveer 7,5 procentpunten meer afneemt dan bij voertuigen zonder aandeel snelladen.

De twee analyses bevestigen een significante trend van afnemende accudegradatie bij een hogere kilometerstand en een groter aandeel snelladen. Meer bepaald betekent dit dat bij permanent snelladen een verdubbeling van het aantal afgelegde kilometers kan leiden tot een verdubbeling van de degradatie. Als een voertuig uitsluitend snel wordt opgeladen, bedraagt de extra veroudering als gevolg van deze snelle ladingen ongeveer 7,5% na 100.000 km, terwijl dit na 200.000 km al ongeveer 17% is.

„We zijn erg blij dat we met onze technologie duidelijkheid kunnen verschaffen over de toestand van de HV-accu en zo bestuurders van elektrische auto's kunnen helpen. De verzamelde gegevens worden zorgvuldig geanalyseerd en we blijven de waargenomen ontwikkelingen volgen. Aangezien elektrische mobiliteit een nieuw gebied is dat nog volop in ontwikkeling is, zijn er nog veel onbeantwoorde vragen. Daarom is alle verkregen informatie van groot belang. We zullen het fenomeen snelladen blijven volgen om te zien hoe dit van invloed is op de toekomstige conditie van de accu. Op basis van onze metingen, analyses en observaties kunnen we snelladen alleen aanbevelen als het echt nodig is”, zegt Nikolaus Mayerhofer, CTO.

De analyse omvatte bijna 160 volledig elektrische voertuigen van verschillende fabrikanten. Alle voertuigen in de analyse bevatten systemen voor thermisch beheer en hadden een „normale” degradatie. Dit betekent dat de analyse geen afwijkingen bevat, zoals voertuigen met een celdefect (de rood gemarkeerde punten in de bijgevoegde grafiek 1).

AVILOO heeft de meest uitgebreide database over het degradatiegedrag van accu‘s van meer dan 80% van alle beschikbare modellen elektrische auto's en plug-in hybride modellen. In de afgelopen drie jaar zijn intensieve testprocessen, monitoring en gegevensanalyse uitgevoerd.

Ga terug

SUBSCRIBE TO OUR NEWSLETTER

If you would like to receive the latest trends in electromobility and battery diagnostics on a regular basis, then subscribe to our newsletter now.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close