De geheimen van de batterijstatus (SoH) - een kijkje achter de schermen

Dit hebben we nog nooit gezien!

In ons dagelijks werk hebben we verschillende zaken onderzocht. Eén elektrisch voertuig dat we in juli 2023 hebben getest, springt er hier uit en blijft onvergetelijk!

Nikolaus Mayerhofer

De veiligheid van alle weggebruikers is een topprioriteit. In het geval van elektrische voertuigen en plug-in hybrides hangt dit in grote mate af van de batterij, of preciezer gezegd van de gezondheidsstatus (SoH) ervan. In ons dagelijks werk hebben we verschillende gevallen bestudeerd. Eén elektrisch voertuig dat we in juli 2023 hebben getest, springt er hier in het bijzonder uit en blijft onvergetelijk!

Tijdens onze AVILOO-tests waren er duidelijke tekenen van ernstige degradatie van de batterij. Eerst werd de FLASH-test uitgevoerd, die een rood alarm activeerde en onze klant waarschuwde voor een groot probleem. In dit geval was het een celprobleem dat het rode alarm activeerde. De spreiding van de celspanning was een ongelofelijke 463mV. Voor een preciezere opheldering en om de garage zoveel mogelijk informatie te geven, werd daarna de PREMIUM-testuitgevoerd. Dit bevestigde nogmaals onze vrees, want de SoH-waarde was slechts 42% en er werden ook celdefecten ontdekt. Hoewel we een slechte SoH-waarde hadden verwacht, was dit resultaat zeer verrassend, aangezien de door de voertuigfabrikant opgegeven waarde 89,87% was. De verschillen in de resultaten kunnen allerlei oorzaken hebben, die hier te lezen zijn.

We hebben een meer gedetailleerde analyse uitgevoerd voor dit bijzonder interessante geval. De technische analyse van DI Nikolaus Mayerhofer, CTO bij AVILOO, vindt u hieronder:

BEOORDELINGSRAPPORT voor XXXXC9XXXXXX

Foutpatroon: lage SoH, celdefect à Rood alarm bij FLASH-test

Samenvatting van de analyse:

Het voertuig vertoont een "gevoelde" sterke vermindering van het bereik. De SoH-uitlezing van de fabrikant is een onopmerkelijke 89,87%. Uit een uitgevoerde flashtest kwam echter een rood - en dus zeer opmerkelijk - resultaat, wat duidt op een enorm probleem in de batterij. De PREMIUM-test laat een SoH van slechts 42% zien. Hiermee is wordt dubbel bevestigd dat de batterij defect is en dringend moet worden gerepareerd in een gespecialiseerde garage.

Het volgende testrapport bevat alle diagrammen en analyses waarin deze foutpatronen worden aangetoond. Op basis hiervan kan de garage direct de oorzaak vaststellen en het gebrek verhelpen.

Om de gegevens vast te leggen werd de AVILOO Box gedurende 3 minuten op het voertuig aangesloten en werd er een FLASH-test uitgevoerd. Dit gaf een rood resultaat (= batterijdefect). Daarnaast reed de klant met zijn voertuig in het kader van de PREMIUM-test van 100 tot 10% oplaadstatus.

De AVILOO Box bleef de volgende dag aangesloten. Hierdoor werd ook automatisch een laadproces geregistreerd. Het permanente probleem was ook zichtbaar tijdens het laadproces.

Details

Na het aansluiten van de AVILOO Box wordt het bereik van alle celspanningen weergegeven in een lichtblauwe band in het volgende diagram.

Als voorbeeld zijn enkele celspanningen donkerblauw gemarkeerd. De onderste blauwe lijn is die van cel 25, waarvan de waarden enorm afwijken van de andere celspanningen. Deze cel springt er echt uit, waardoor kan worden geconcludeerd dat hier het probleem van de batterij zit.

Het daaropvolgende laadproces met slechts 10 kW laat ook zien dat de spreiding van de celspanning erg groot is en toeneemt bij een toenemende oplaadstatus:

Een blik op celspanning De min-max output via het batterijbeheersysteem (BMS) laat ook hetzelfde beeld zien:

Een evaluatie van het aantal cellen met minimale celspanning liet zien dat het altijd dezelfde cel met nummer 25 is.

Daarnaast valt op dat ondanks een constant laadvermogen, de kenmerkende curve van de oplaadstatus ombuigt bij een oplaadstatus van ongeveer 25%.

Bijgevoegd is het FLASH-testrapport:

Op de voorpagina van het rapport wordt aangegevens dat er een groot probleem met de batterij is.

Op de achterpagina wordt gewezen op een probleem met de spreiding van de celspanning (rood gemarkeerd)

Ook staat er aan de achterkant dat de SoH van de fabrikant 90% is, wat absoluut onjuist is. De juiste SoH is 42%, wat exact is vastgesteld in de PREMIUM-test.

Op de volgende pagina staat de PREMIUM-test, die een SoH van slechts 42% aantoont. De oorzaak is ongetwijfeld het probleem in cel 25.

Conclusie:

Cel 25 heeft minstens één defect. Er kan niet duidelijk worden vastgesteld of de cel zelf, de spanningsmeting van deze cel of het GBS in deze cel defect is. In ieder geval moet het voertuig met spoed naar een gespecialiseerde garage worden gebracht en nader worden onderzocht, met name cel 25.

Vermoedelijk moet de module met cel 25 worden vervangen. Aangenomen mag worden dat na vervanging van de module een SoH van ca. 90% beschikbaar zal zijn.

In ieder geval is het zinvol om na de reparatie nog een PREMIUM-test uit te voeren om te controleren of het probleem is verholpen.

Ga terug

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste trends op het gebied van elektromobiliteit en accudiagnostiek, schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close