Kilometerstanden er ikke lenger den viktigste indikatoren for brukte elbiler

Brukte elbiler må omvurderes fullstendig:
Kilometerstanden er ikke lenger den viktigste indikatoren for brukte elbiler. (Og det er heller ikke produksjonsåret.)

Nicholas Mayerhofer

Et fungerende marked for brukte elbiler er den avgjørende forutsetningen og akseleratoren for gjennombruddet i elektrisk mobilitet, som allerede er i full gang – alle som investerer i en ny elbil burde absolutt selge den brukte først.

"Brukte biler" er stadig oftere brukte elbiler.

Markedet for brukte elbiler, som alle andre markeder, fungerer bare hvis både kjøperen og selgeren har så ensartet informasjon som mulig om de viktigste faktorene.

Men hvordan vurderes brukte biler?
En bil med forbrenningsmotor består av opptil 10 000 deler laget av materialer som bl.a. stål, plast og gummi. Ved daglig bilkjøring utsettes disse delene for sterke temperatursvingninger, kraftige vibrasjoner, mekanisk slitasje av alle slag, og de ruster og blir porøse.

Det er helt umulig å vurdere tilstanden til alle delene på en meningsfull eller nøyaktig måte. Det er heller ikke nødvendig i hverdagens mobilitet.

Men hvis du vil kjøpe eller selge et brukt kjøretøy, er situasjonen en helt annen – du vil jo vite nøyaktig hvilken tilstand bilen er i.
For deg som kjøper en brukt elbil betyr dette:
Selv om en god kjøpstest kanskje fastslår at drømmebilen din er i perfekt stand, gjelder dette kun den ENE halvdelen av kjøretøyet og slett ikke drivenheten eller batteriet - så den mer verdifulle, viktige delen blir glemt.

Produksjonsåret spiller like stor rolle for elbiler som for kjøretøy med forbrenningsmotor; det er et nøkkeltall med liten betydning, spesielt med tanke på de fortsatt "veldig unge" brukte elbilene som etter hvert kommer ut på markedet.

Nå til kilometerstanden, altså nøkkeltallet som veldig ofte er det første som tas i betraktning når en brukt elbil skal vurderes.
Ekspertene ved AVILOO-Teknologisentret har faktisk vært med i å utløse et paradigmeskifte i dette området som en del av en undersøkelse:

1. Vi brukte kjøretøy fra tre fabrikanter/modeller som har oppnådd stor suksess på markedet. Disse fabrikantene forblir anonyme.

Merkene/modellene er anonyme for å forhindre eventuelle merkerelaterte avledninger eller spesifikke utsagn.

Riktignok har vi slike data, men det ville ha stor innvirkning på markedet for elbiler hvis vi offentliggjorde dem. Dette er fordi AVILOO tydelig kan bevise at f.eks. merke As produkter presterer bedre eller dårligere enn konkurrent Bs produkter.

2. Vi har definert fire kilometerintervaller:
opptil 50 000, opptil 100 000, opptil 150 000, opptil 200 000 kilometer

3. Om grafen: Hver prikk representerer et kjøretøy, Y-aksen viser SoH (helsetilstanden), X-aksen viser kilometerstanden

Generelle utsagn og tolkning av resultatene:

1. Det finnes fabrikanter hvis merker/batterier i gjennomsnitt er bedre enn andre produsenters. (Ceteris paribus: forutsatt at kjøretøyene kjøres på en identisk batterivennlig måte.)
2. Til tross for nesten identisk kilometerstand, er det svært betydelige forskjeller på batterienes helsetilstand, altså kjøretøyenes rekkevidde og resulterende verdi.
3. Forskjellene blir stadig større i takt med at kilometerstanden stiger, eller fra kjøperens synspunkt: jo nyere et kjøretøy, jo større er sjansene for å kjøpe et godt produkt. Jo eldre kjøretøyet, desto større er sjansene for å få et dårlig produkt.
4. Selv om noen fabrikanter i gjennomsnitt presterer bedre enn andre, er det alltid visse avvik.

For deg som kjøper betyr det at du verken kan stole på kilometerstanden, fabrikanten eller modellen. Generelle testresultater for individuelle fabrikanter, som f.eks. finnes i fagpublikasjoner, blogger osv., har ikke noe å si om kvaliteten på et spesifikt kjøretøy. I hvert fall ikke om den du kanskje vil kjøpe!

Go back

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

Hvis du ønsker å motta de siste trendene innen elektromobilitet og batteridiagnostikk med jevne mellomrom, kan du abonnere på vårt nyhetsbrev nå.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close