Første måling av batteriforringelse som en funksjon av hurtigladehastigheten

I en ny analyse bekrefter AVILOO antagelsene til mange elbilister: Hurtiglading akseler aldringen av batterier – fra første hurtiglading og videre

PRESSEMELDING

Wiener Neudorf 12. 04. 2023 – AVILOO Battery Diagnostics analyserte sammenhengen mellom batteriets helse (State-of-Health, SoH) av trekkbatteriene til elbiler og deres hurtigladeprosent. Analysen viser at batterihelsen til kjøretøy med en kjørelengde på 180.000 til 200.000 kilometer reduseres med rundt 17 prosentpoeng mer som et resultat av hurtiglading enn det som er tilfellet for biler som ikke hurtiglades.

For å undersøke denne sammenhengen også for kjøretøy med lavere kjørelengde, tok AVILOO-teamet et annet utvalg av kjøretøy med en kjørelengde på 80.000 til 100.000 km. Resultatene viser at selv ved relativt lave kjørelengder, reduseres batteriets helse med rundt 7,5 prosentpoeng mer enn det som er tilfelle for kjøretøy som ikke hurtiglades.

De to analysene bekrefter en betydelig trend med redusert batterihelse med økende kjørelengde og høyere andel hurtiglading. Konkret betyr permanent hurtiglading at en dobling av kjørelengden kan føre til en dobling av degraderingen. Hvis et kjøretøy utelukkende er hurtigladet, utgjør den ekstra aldringen forårsaket av disse hurtigkostnadene ca. 7,5 % etter 100t km, mens det allerede er ca. 17 % etter 200t km.

«Vi er veldig glade for at vi kan tydeliggjøre batteriets tilstand med vår teknologi og dermed hjelpe elbilister. Vi analyserer nøye de innsamlede dataene og fortsetter å følge de observerte trendene. Siden elektrisk mobilitet er et nytt og utviklende felt, er det fortsatt mange ubesvarte spørsmål. Derfor er all informasjon som er anskaffet av stor betydning. Vi vil fortsette å overvåke hurtigladefenomenet for å se hvordan batteriets helse påvirkes i fremtiden. Basert på våre målinger, analyser og observasjoner kan vi bare anbefale hurtiglading når det virkelig er nødvendig,» sier Nikolaus Mayerhofer, CTO.

Analysen inkluderte nesten 160 helelektriske biler fra ulike produsenter. Alle kjøretøyene som inngår i analysen inneholder termiske styringssystemer og hadde «normal» nedbrytning. Dette betyr at analysen ikke inkluderer noen anomalier, for eksempel kjøretøy som har en cellefeil (de røde uthevede prikkene i vedlagte graf 1).

AVILOO har den mest omfattende databasen om batteriforringelsesatferd på over 80 % av alle tilgjengelige elbil- og plug-in hybridmodeller. Intensive testprosesser, overvåking og dataanalyse har blitt gjennomført de siste tre årene.

Go back

ABONNER PÅ VÅRT NYHETSBREV

Hvis du ønsker å motta de siste trendene innen elektromobilitet og batteridiagnostikk med jevne mellomrom, kan du abonnere på vårt nyhetsbrev nå.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close