GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER

1. Generelle vilkår og betingelser

Følgende generelle vilkår og betingelser for AVILOO GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5, 2355 Wiener Neudorf, (heretter kalt «AVILOO») gjelder for kjøp av en AVILOO-batteritest og for deltakelse som «testfører».
AVILOO spesialiserer seg på testing av litiumbatterier i elektriske kjøretøy og har utviklet uavhengige testprosedyrer for dette formålet. AVILOO PREMIUM batteritest gir informasjon om den nåværende tilstanden (den såkalte helsetilstanden) og kvaliteten på batteriet til et elektrisk kjøretøy. For å gjøre dette, er det nødvendig å koble det elektriske eller plug-in hybridkjøretøyet til AVILOO-boksen og tømme kjøretøyet fra en ladetilstand på 100 % til under 10%. Når ladetilstanden på 10 % er nådd, evalueres kjøretøydataene som leses fra kjøretøyets elektronikk og GPS-posisjonsdata fra AVILOO-boksen, og AVILOO Battery State of Health Certificate utstedes. AVILOO FLASH-batteritesten gir informasjon om tilstanden til batteriet til et elektrisk kjøretøy. For dette formålet er det nødvendig at det elektriske eller plug-in hybridkjøretøyet er koblet til AVILOO-boksen. Under denne tilkoblingen evalueres kjøretøydataene som leses ut fra kjøretøyets elektronikk fra AVIOLOO-boksen, og en AVILOO-batterirapport om tilstanden utstedes.
I tillegg til de betalte AVILOO-batteritestene, har brukere av elektriske og plug-in hybridbiler også mulighet til å bidra til videreutvikling av AVILOO-testprosedyren som testfører og til å fullføre prøvekjøringer – uten å få et AVILOO-batterisertifikat. Målet med disse prøvekjøringene er å utvide AVILOOs sjø av komparative data som AVILOO batteritester utføres mot. Mens du deltar som testfører, kan en testfører bruke AVIOLOOs nettportal for å få tilgang til generell informasjon om kjøretøyet som er utstyrt med AVIOLOO-boksen, samt informasjon om turene som er gjort. Testføreren mottar imidlertid ingen konklusjon om tilstanden til kjøretøyets batteri fra denne informasjonen.
AVILOOs tilbud er rettet mot både entreprenører som definert i § 1 i den østerrikske handelsloven (UGB) og forbrukere som definert i § 1 i den østerrikske forbrukerbeskyttelsesloven (KSchG).
Motstridende Vilkår gjelder bare hvis Aviloo uttrykkelig har sendt dem skriftlig.
AVILOO forbeholder seg retten til å endre disse Vilkårene når som helst og uten å oppgi grunn. Testførerne vil bli informert om endringene ved å sende dem en e-post, med en tilsvarende frist hvoretter endringene trer i kraft. Hvis testføreren bruker AVILOO-boksen etter fristens utløp, godtar han/hun dermed de endrede generelle forretningsvilkårene. Denne juridiske konsekvensen vil bli påpekt for testføreren i begynnelsen av perioden innenfor rammen av ovennevnte sending.

2. Testfører og prøvekjøring

For å bli testfører for AVILOO, kan interesserte registrere seg gratis på nettstedet www.aviloo.com ved å oppgi nødvendige data. Denne registreringen innbefatter å godta disse vilkårene. AVILOO forbeholder seg retten til å avvise interesserte parter uten å oppgi grunn. Bare med bekreftelse av AVILOO og utsendelse av AVILOO Box kan en interessert part bli testfører.
AVILOO gir testføreren AVILOO-boksen gratis. Hvis testføreren kobler AVILOO til sitt elektriske eller plug-in hybridkjøretøy via analysepluggen, leses dataene ut og GPS-data fra GPS-modulen i AVIOLOO registreres og overføres til AVILOO via SIM-kort. Testføreren gir AVILOO dataene gratis.
AVILOO registrerer bare dataene og overfører dem til AVILOO når kjøretøyet er i drift eller AVILOO er koblet til og har strøm. Testføreren kan stoppe registreringen av dataene når som helst ved å koble fra forbindelsen mellom elbilen og AVIOLOO-boksen. Spesielt registrerer AVILOO-boksen kjøretøyets identifikasjonsnummer, spenning, temperatur og ladetilstand for batteriet, samt GPS-data. Testføreren kan også forhindre overføring av GPS-dataene ved å informere Aviloo uformelt via e-post senest tre timer etter fullføring av bestillingen om at ingen registrering av GPS-dataene kan finne sted.
En prøvekjøring starter så snart testføreren starter opp det elektriske kjøretøyet som er koblet til AVILOO-boksen eller AVILOO-boksen forsynes med strøm. Den respektive prøvekjøringen avsluttes så snart kjøretøyet ikke er i drift eller strømforsyningen til AVILOO-boksen avbrytes.
AVILOO og testføreren har rett til når som helst å avslutte deltakelsen som testfører. Deltakelse som testfører avsluttes i alle fall når AVILOO varsler testføreren om dette eller testføreren permanent kobler AVILOO fra kjøretøyet, men senest når testføreren returnerer AVILOO-boksen til AVILOO.
Under deltakelse som testfører kan testføreren hente frem ulike batteri- og kjøretøydata via AVILOO-nettstedet gratis. Batteriets tilstand er ikke synlig.
Hvis en testfører bestiller en betalt AVILOO-batteritest, avslutter ikke utstedelsen av AVILOO-batterisertifikatet automatisk prøvekjøringen.

3. AVILOO-boksen

AVILOO vil tilby AVILOO-boksen gratis i løpet av en AVILOO-batteritest. AVILOO-boksen forblir AVILOOs eiendom og må returneres til AVILOO senest to virkedager etter avslutningen av AVILOO-batteritesten. Eventuelle returkostnader må bæres av testføreren. Kjøperen av AVILOO-batteritest vil ikke pådra seg noen kostnader hvis returetiketten vedlagt forsendelsen brukes.
Testføreren er forpliktet til å informere AVILOO umiddelbart om eventuelle skader eller mangler på AVILOO-boksen. Hvis testføreren skader AVILOO-boksen, skal han/hun refundere AVILOO for kostnadene for AVILOO-boksen tilsvarende material- og produksjonskostnadene. Fra februar 2023 er disse 550 €.
Hvis AVILOO-boksen ikke returneres til AVILOO i god tid, har AVILOO rett til å belaste et gebyr for AVILOO-boksen tilsvarende material- og produksjonskostnadene på opptil 550 €. Dette gjelder også i tilfelle AVILOO-boksen returneres skadet.

4. AVILOO-batteritest

En AVILOO PREMIUM-batteritest kan kjøpes mot et gebyr for bilmodellene som er nevnt på AVILOO-nettstedet. Innholdet i AVILOO på www.aviloo.com er ikke bindende tilbud i henhold til sivilretten for inngåelse av en kontrakt – tilbudet om inngåelse av den tilsvarende kontrakten er gjort av kunden ved inngåelse av bestillingen. AVILOO aksepterer dette tilbudet ved å sende en ordrebekreftelse til kunden.

Interesserte parter kan kjøpe en slik AVILOO PREMIUM-batteritest via AVILOOs nettbutikk, hvorved dette utføres etter avtale med disse generelle vilkårene. En kontrakt for AVILOO Premium batteritest skal kun inngås ved bekreftelse fra AVILOO i tilfelle en bestilling via e-post, hvor AVILOO forbeholder seg retten til å avvise interesserte parter uten å oppgi grunn.

AVILOO forbeholder seg retten til å trekke seg fra kontrakten for batteritester inngått i nettbutikken, med begrunnelse, dersom det oppstår uforutsette tekniske problemer med individuelle bilmodeller. I dette tilfellet, etter retur av AVILOO, vil kunden bli refundert hele kjøpsbeløpet til betalingsmetoden valgt via betalingstjenesteleverandøren (kredittkort eller KLARNA øyeblikkelig bankoverføring) innen 14 dager etter mottak av AVILOO-boksen.

Kostnadene for AVILOO batteritest er basert på prisinformasjonen i nettbutikken til AVILOO på Aviloo.com.

For AVILOO PREMIUM-batteritesten er det nødvendig at kjøretøyet hvis batteri skal testes, er 100 % fulladet og utladet til en ladetilstand på 10 % innen syv dager. AVILOO PREMIUM-batteritesten må startes innen fem virkedager etter mottak av AVILOO-boksen.

Etter å ha nådd 10 % ladetilstand, vil AVILOO evaluere dataene og vurdere batteriets helse. Kunden mottar et AVILOO-batterisertifikat, som AVILOO overfører innen 48 timer på virkedager. I dette sertifikatet er helsetilstanden til batteriet i kjøretøyet oppgitt.

Hvis en annen diagnoseenhet er koblet til kjøretøyet som skal testes, må dette kobles fra av kunden før AVILOO-batteritesten starter. AVILOO påtar seg ikke noe ansvar for eventuelle skader forårsaket av det faktum at en annen diagnostisk enhet er installert i kjøretøyet eller koblet til kjøretøyet i tillegg til AVIOLOO-boksen. AVILOO påpeker uttrykkelig at det i et slikt tilfelle kan oppstå funksjonsfeil i kjøretøyet. I dette tilfellet gis det ingen garanti for den perfekte funksjonaliteten til AVILOO-batteritesten.

5. Betalingsordninger

For bestillinger som gjøres i AVILOOs nettbutikk, kan kunden betale med kredittkort eller ved øyeblikkelig bankoverføring.
For andre bestillinger (f.eks. direkte kontakt med AVILOO), kan Kunden betale med faktura, som AVILOO vil sende til Kunden.

6. Leveringsbetingelser

Forsendelsen vil bli gjort gratis innen fem virkedager fra bestilling og betaling i nettbutikken.
Leveringen kan ta mellom 3-5 virkedager, avhengig av pakkeleverandøren som utfører frakten.
Etter at AVILOO Premium-testen er fullført av kunden, vil analysen av batteriets helse bli utført innen én virkedag, og innen en annen arbeidsdag vil AVILOO-batterisertifikat bli sendt.
Kjøper aksepterer uansett eventuelle mindre forsinkelser i leveransen, uten krav på erstatning eller angrerett.
Det er ingen ekstra kostnader for levering og retur av AVILOO-boksen, da disse gjøres opp ved kjøp av AVILOO-batteritest.
Etter at batteritesten er utført, må AVILOO-boksen overleveres for returforsendelse innen fem virkedager til pakkeleverandøren angitt av AVILOO og som merket på returetiketten.

7. Angrerett

Kjøpere som er forbrukere i henhold til den østerrikske forbrukerbeskyttelsesloven, kan trekke seg fra en kontrakt som er inngått eksternt (eller en ekstern kontraktserklæring) innen en periode på 14 kalenderdager – med mindre et lovbestemt unntak gjelder. Dette gjelder også kontrakter om batteritester inngått via AVILOOs nettbutikk.
Uttaksperioden er 14 kalenderdager. Angrefristen starter samme dag som kontrakten inngås, dvs. den dagen AVILOO sender ordrebekreftelsen til kunden.
For å kunne trekke seg fra kjøpskontrakten må kunden erklære sin tilbaketrekking (f.eks. ved hjelp av et brev sendt per post eller en e-post). Denne erklæringen er ikke bundet til noen bestemt form. For at AVILOO skal kunne behandle erklæringen om tilbaketrekking, må kunden imidlertid oppgi følgende informasjon i sin erklæring om tilbaketrekking: Kundens navn, kjøretøymodell, kjøretøyidentifikasjonsnummer, bestillingsdato.
Det er tilstrekkelig om varselet om tilbaketrekking sendes innen fristen uten å oppgi grunn. Lørdager, søndager og helligdager teller med i beregningen av fristen.
AVILOO vil refundere gebyret ved hjelp av det deponerte betalingsmiddelet. Hvis Kunden allerede har mottatt AVILOO-boksen, eller hvis den er i transitt til kunden, vil AVILOO ikke sørge for refusjon før AVILOO-boksen har blitt returnert til AVIlOO.
Hvis kunden allerede har mottatt AVILOO-boksen på tidspunktet for innsending av meldingen om tilbaketrekking, må kunden returnere AVILOO-boksen til AVILOO innen fem dager etter at den har sendt inn sitt varsel om tilbaketrekking. Til dette formålet kan Kunden bruke returetiketten levert av Aviloo. Kunden vil ikke bli belastet for frakt- og returkostnadene som påløper for AVILOO-boksen hvis AVILOO-boksen returneres innen fem dager fra datoen for tilbaketrekkingen (dato for godkjenning av poststempel eller pakketjeneste som referansedato). Hvis AVILOO-boksen mottas av AVILOO på et senere tidspunkt, forbeholder AVILOO seg retten til å kreve tilbake fraktkostnadene fra kunden.
Hvis Kunden ennå ikke har mottatt AVILOO-boksen på tidspunktet for innsending av meldingen om tilbaketrekking, men frakt allerede er igangsatt, er kunden også forpliktet til å returnere AVILOO-boksen til AVILOO umiddelbart etter mottak i samsvar med 6.6.
I tilfelle Kunden erklærer sin tilbaketrekking, men allerede har startet batteritesten, forbeholder AVILOO seg retten til å kreve kompensasjon fra Kunden for utgiftene som allerede er påløpt. I denne forbindelse gjør AVILOO kunden oppmerksom på at en stor del av innsatsen som er involvert i en batteritest, påløper når den initieres. Dette kan føre til at AVILOOs krav om refusjon av tidligere nevnte utgifter beløper seg til EUR 80.

8. Erstatningsansvar

I den grad Aviloo er ansvarlig for skade i samsvar med lovbestemmelsene, er ansvaret for materiell skade begrenset til forsett og grov uaktsomhet. Ethvert ytterligere ansvar for AVILOO, spesielt for enkel uaktsomhet, atypisk skade, tap av fortjeneste, skade forårsaket av defekter, indirekte skader og følgeskader, skader forårsaket av tredjeparter, osv. er utelukket.
AVILOO skal ikke være ansvarlig for skade på kjøretøyet som er koblet til AVILOO-boksen hvis det har forårsaket slik skade gjennom enkel uaktsomhet.
I batterisertifikatene utstedt etter en PREMIUM-batteritest, oppgir AVILOO tilstanden til batteriet med et svingningsområde angitt i hvert tilfelle. AVIOLOO skal ikke være ansvarlig overfor kjøperne av en PREMIUM-batteritest for det faktum at batteriets faktiske tilstand avviker fra den angitte verdien innenfor det angitte svingningsområdet. I tilfelle sertifikatresultatet avviker fra den faktiske batteritilstanden med mer enn det angitte svingningsområdet, skal Aviloo bare være ansvarlig overfor kjøperen av en PREMIUM-batteritest hvis dette avviket skyldes grov uaktsomhet eller forsettlig handling fra AVIOLOO.
Aviloo skal ikke være ansvarlig overfor testføreren eller noen tredjepart for skade på grunn av ulykker forårsaket av uforsiktighet, for eksempel å fjerne blikket fra veien og håndtering av den mobile AVILOO-testappen. AVILOO-testappen kan bare brukes mens kjøretøyet står stille og etter at det er trygt parkert. Det er uansett ikke nødvendig å bruke testappen etter reisens start for vellykket gjennomføring av batteritesten, da fullføringen av testen automatisk oppdages basert på de overførte dataene og bekreftes til kunden via e-post eller SMS.

9. Lovvalg, oppfyllelsessted, verneting

Østerriksk lov gjelder, unntatt referansestandardene i FNs konvensjon om kontrakter for internasjonalt salg av varer. Når det gjelder forbrukere, gjelder dette lovvalget bare i den grad dette ikke fratar beskyttelsen som følger av obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i forbrukerens vanlige bostedsstat (gunstig prinsipp).
Oppfyllelsesstedet og jurisdiksjonen er det registrerte kontoret til AVILOO, i den grad det ikke er noen obligatoriske bestemmelser i forbrukerbeskyttelsesloven om det motsatte.

10. Avsluttende bestemmelser

Ugyldigheten av individuelle bestemmelser påvirker ikke gyldigheten av de gjenværende bestemmelsene i disse vilkårene. Den ugyldige klausulen erstattes av en effektiv klausul som, når det gjelder mening og formål, kommer nærmest førstnevnte i økonomiske og juridiske termer eller – når det gjelder forbrukere – er fastsatt ved lov. Dette gjelder også mutatis mutandis ved hull i bestemmelsene.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close