AVILOO FLASH TEST

Bestill nå FLASH batterihelsetest

AVILOO FLASH TEST

AVILOO FLASH batteritest er en hurtigtest for profesjonelle brukere som på en omfattende måte bestemmer funksjonaliteten til et drivbatteri.

RASK: 3 MINUTTER

Testen tar bare tre minutter å fullføre. Fremfor alt blir testing av et større antall biler betydelig akselerert. AVILOO FLASH-testen er derfor spesielt attraktiv for profesjonelle brukere som utfører batterianalyser for flere kjøretøy.

INGEN KUR KREVES

AVILOO FLASH-testen gir en omfattende analyse av funksjonaliteten til trekkbatteriet uten at kjøretøyet må flyttes – slik som AVILOO PREMIUM-testen, som gir en enda mer dyptgående helsetilstandsanalyse. FLASH-testen er derfor egnet for alle de bruksområdene der kjøretøyet som skal testes ikke kan eller vanskelig kan flyttes, for eksempel ved leasing-retur.

UAVHENGIG AVILOO SCORE

Den produsentuavhengige AVILOO-poengsummen bestemmes ved å analysere et stort antall innsamlede testdata. I tillegg tolkes historiske batteridata – som totalt energiforbruk, antall fulle sykluser, kjøreatferd, ladesykluser osv. – av BIG DATA-applikasjoner og integreres i AVILOO-score. AVILOO-score er derfor en kombinasjon av nåværende målte verdier og historiske data.

Jo høyere poengsum, jo ​​bedre batteritilstand. En lavere poengsum innebærer økt risiko for eventuelle nødvendige reparasjoner og betyr en reduksjon i kjøretøyets verdi. I tilfelle av betydelig risiko gir FLASH-testen en "rødt flagg"-rapport.

FLERE TESTKATEGORIER OG PARAMETRE

AVILOO FLASH-testen måler flere parametere i ulike testkategorier: kjøretøykommunikasjonen, batterikontrollenheten, HV-batteriets tilstand og batterihistorikken.

Download AVILOO WHITEPAPER!

All Information about SoH on one place.

01.

Start testen ved å koble AVILOO-boksen til bilens OBD-port.

02.

Bilen din oppretter forbindelse med AVILO Box. (Gul LED lyser!)

03.

vent i 3 minutter...

04.

Din AVILOO-boks vil nå lyse grønt.

05.

Gratulerer! FLASH-testen din er nå over!

EKSPERTS- ELLER PARTNERLISENS?

Her kan du bestille AVILOO FLASH testen direkte.

Verdien av teknologien vår måles etter tilfredsheten til de som har prøvd den:

Kunder oppgir hastigheten på testen som det primære testattributtet og ser på FLASH-batteritesten som en optimal måte å utføre en rask diagnose og batterievaluering på.

Våre leasingkunder opplever at testen er reell merverdi, da den kan integreres meget godt i den ganske godt timede arbeidsflyten til en leasingavkastning. Bilverksteder setter pris på den gode oversikten som testen gir om tilstanden til et trekkbatteri; hvis du trenger enda mer detaljerte parametere, for eksempel en målt SoH, kan du følge opp med PREMIUM batteritesten. De målte parametrene anses å være høyst relevante og de innhentede dataene anses som utmerket for arbeidet.

Brukere opplever at testen også kan utføres spontant og at resultatet er tilgjengelig ganske raskt. Testen ble også allment akseptert for sin praktiske og enkelhet, og uttrykker batterihelse med bare ett tall ("AVILOO Score" NB). Dette er også enkelt for sluttkunder å forstå.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close