AVILOOs verdier

Bærekraft er nøkkelen til vår suksess

ENERGIOMSTILLINGEN - EN INVESTERING FOR FREMTIDEN

Fremtiden er elektrisk og en overgang til klimavennlige energikilder krever enorm lagringskapasitet - BATTERIER i biler, busser, lastebiler, skip, fly og stasjonære industrielle og private applikasjoner er fremtiden. Vi er ekspertene og innovasjonslederne innen batteridataanalyse.

0

batteritester

0

forskjellige kjøretøymodeller

0

datapunkter

0

kjørte km

INITIATIVTAKENDE LEVERANDØR AV EN UAVHENGIG TEST

Batteridiagnosen kan utføres på tvers av fabrikanter og kan derfor også sammenlignes og brukes som et svært nyttig verktøy til å vurdere brukte elbiler.
Helsetilstanden til et elektrisk batteri er avgjørende for verdien av en brukt elbil.</>

YouTube has been restricted due to privacy settings

MISJON: BÆREKRAFT GJENNOM ANALYSER AV BATTERIDATA!

Batterier kommer til å erstatte forbrenningsmotorer i alle bruksområder i løpet av de neste årene. Dette vil føre til en betydelig reduksjon i globale CO2-utslipp. Et batteris karbonavtrykk avtar jo lenger det er i bruk. Og det er her vi i AVILOO kommer inn. Vi tester og overvåker batterier i elbiler, elbusser, elskip osv., samt i alle elektriske industrielle og private applikasjoner, slik at batteriet holder seg så effektivt som mulig så lenge som mulig.

VISJON: SIKKERHET & KLARHET GJENNOM ANALYSER AV BATTERIDATA!

Defekte batterier eller defekte batterimoduler/-celler påvirker ikke bare hele batteripakkens ytelsesevne, men også dens levetid og sikkerhet. Hvis du f.eks vil kjøpe en brukt elbil, så bør du være oppmerksom på batteriets helsetilstand (den såkalte State of Health), siden mer enn 50% av bilens verdi ligger i batteriet. Et batteri med dårligere SoH resulterer ikke bare i mindre rekkevidde, men også begrensninger når det gjelder til hurtigladere. AVILOO skaper klarhet her!

GREEN DEAL - PARTNER

EU-kommisjonen har valgt AVILOO som en av bare 64 oppstartsselskaper over hele Europa. Dette eksklusive utvalget av innovative selskaper har som mål å fremme og muliggjøre Europas klimamål om 0% CO2-utslipp innen 2050. AVILOO er i forkant med elektromobilitet, og har en visjon om større bærekraft og batterier med lengre levetid.

Finansiert av MDW og BMVITs såkornfond, håndtert av AWS
You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close