AVILOO PREMIUM TEST

Vil resultatene av batteritesten endres hvis jeg kjører spesielt skånsomt og energisparende?

Mengden energi som kan hentes fra batteriet avhenger av både temperaturen på batteriet og dets utladingshastighet. Vi genererer en simuleringsmodell av batteriet basert på testens måledata og kan bruke den til å simulere en referansesyklus under standardiserte forhold og dermed kompensere for disse variablene. Mer alvorlige effekter sees først når batteriet er helt utladet på mindre enn en time.
Vi kan imidlertid ikke påvirke hvordan batteriets styringsenhet oppfører seg. Hvis testen gjentas, kan resultatet derfor bli litt annerledes hvis det er pauser under testen eller hvis testen utføres over flere dager. Grunnen til dette er at styringsenheten under pauser kan bestemme batteriets ladetilstand nøyaktig og dermed frigjøre mer energi enn om ladetilstanden ikke er kjent nøyaktig.

Hva skjer etter at jeg har lagt inn bestillingen min?

Når du mottar forsendelsen, finner du AVILOO-BOXen sammen med alle nødvendige kabler. Lad kjøretøyet til 100%, koble det fra laderen og slå på tenningen. For at AVILOO-BOXen skal fungere må den forsynes med strøm ved å starte bilen.
Alt du trenger å gjøre er å koble AVILOO-BOXen til bilen din og vente til LED-lampen lyser grønt. Da er det bare å følge instruksjonene i webappen (som du tidligere har mottatt via e-post og/eller tekstmelding).
Ved eventuelle problemer eller spørsmål, vennligst kontakt AVILOO-kundesupport, så gir vi deg råd.
Du kan kontakte oss per telefon mandag-fredag ​​fra kl. 9 til kl. 17 på 02236 376 036 036 036 eller via e-post på help@aviloo.com.

Når kan jeg utføre AVILOO PREMIUM-BATTERITESTen etter bestilling?

Du kan starte batteritesten når du har mottatt AVILOO-BOXen.
Ved eventuelle problemer eller spørsmål, vennligst kontakt AVILOO-kundesupport, så gir vi deg råd.
Du kan kontakte oss per telefon mandag-fredag ​​fra kl. 9 til kl. 17 på 02236 376 036 036 036 eller via e-post på help@aviloo.com.

Hvorfor må jeg lade bilen min før jeg starter AVILOO PREMIUM-BATTERITESTen?

AVILOO-BOXen krever mye data for å fastslå batteriets helsetilstand. For dette formålet må vi vite hvordan batteriet ditt oppfører seg ved en ladetilstand på 100%, men også ved 10%. Hvis du ikke lader bilen opp til 100% (eller min. 98%), kan vi dessverre ikke beregne pålitelige resultater.

Hvorfor trenger jeg mobiltelefonen min under AVILOO PREMIUM-BATTERITESTen?

Du trenger mobiltelefonen din for å kunne bruke AVILOO-webappen. Webappen er der slik at du kan utføre batteritesten selv når det passer deg.

Hvorfor må jeg kjøre under AVILOO PREMIUM-BATTERITESTen?

En annen person kan utføre denne delen av testen på dine vegne.
Husk at testturen kan utføres i løpet av sju dager, så du blir ikke presset til å fullføre batteritesten raskt eller "på en gang". Testen trenger ikke nødvendigvis å gjennomføres i helgen «når du endelig får tid til en lengre kjøretur». Hvis du vil, kan du starte batteritesten på mandag på vei til jobben og avslutte den med en tur på søndag.

Hvordan avslutter jeg AVILOO PREMIUM-BATTERITESTen?

AVILOO-webappen holder styr på bilens ladetilstand og stopper automatisk batteritesten når den nedre ladegrensen er nådd (10%-5%, avhengig av bilmodell).

Hvordan fungerer AVILOO-webappen?

Vi sender deg en lenke for å starte AVILOO-webappen. Du får tilsendt lenken både på e-post og SMS. Ved å klikke på lenken åpner du AVILOO-webappen. Den lar deg starte batteritesten selv når det passer deg. Da er det bare å følge instruksjonene i webappen.
Ved eventuelle problemer eller spørsmål, vennligst kontakt AVILOO-kundesupport, så gir vi deg råd.
Du kan kontakte oss per telefon mandag-fredag ​​fra kl. 9 til kl. 17 på 02236 376 036 036 036 eller via e-post på help@aviloo.com.

Hva skal jeg gjøre når jeg har fullført AVILOO PREMIUM-BATTERITESTen?

Når du har nådd den nedre ladegrensen, avslutter AVILOO-Testappen automatisk batteritesten. Sjekk AVILOO-Testappen og når den viser at batteritesten er avsluttet, da kan du koble fra AVILOO-BOXen.
Innen 48 timer får du tilsendt sertifikatet ditt (med resultatene) på e-post.
Hvis du fikk tilsendt AVILOO-BOXen, vennligst bruk returetiketten og sende AVILOO-BOXen med alle kabler tilbake til oss. Den er gratis å returnere.
Hvis du har hentet AVILOO-BOXen fra et hentested, vennligst ta boxen med alle kabler tilbake til det samme stedet.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close