AVILOO EV Battery Performance Report Vår 2024

Ulike kvalitetsfunksjoner i drivbatteriet er avgjørende for ytelsen og levetiden til et elektrisk kjøretøy. AVILOO EV Battery Performance Report oppsummerer de viktigste av disse funksjonene. Den er basert på data samlet inn fram til 2024 fra 15 av kjøretøyene som oftest testes av AVILOO. Det bidrar dermed til å fremme markedsåpenhet for brukte elektriske kjøretøy og plug-in hybrider, samt støtter et sunt forretningsmiljø. AVILOO EV Battery Performance Report gir også veiledning om endringer og trender i utviklingen av drivbatterier og fungerer som grunnlag for framtidige tester. Dette skal bidra til å øke sikkerheten for kunder som kjøper og selger brukte elbiler.

AVILOO Battery Performance Report Q2 2024

Reell rekkevidde vs. WLTP

Rekkevidden til kjøretøyene er ofte spesifisert i henhold til WLTP. Denne informasjonen er basert på ekstremt økonomisk kjøring, noe som ikke er realistisk i hverdagen. Forbrukerne må derfor anta at WLTP-rekkevidden bare er et grovt og ganske optimistisk anslag på den faktiske rekkevidden. Denne kategorien målte hvor mye den faktiske rekkevidden avviker fra WLTP-rekkevidden.

Indeksen (1–10) definert av AVILOO består av følgende: Biler som har full WLTP-rekkevidde i virkeligheten, får 1. En 10-er betyr at bare 40 % av den oppgitte WLTP-rekkevidden kan oppnås ved bruk av en realistisk kjørestil.

Eksempel:

WLTP-rekkevidde = 500 km

Reell rekkevidde = 450 km

=>450km/500km = 90 % => Indeks 2

Nedbrytning (SoH-fall per 100 ladesykluser)

Det er velkjent at energien som kan genereres, reduseres i løpet av batteriets levetid. Omfanget av denne reduksjonen kan imidlertid variere sterkt og avhenger av en rekke faktorer, som temperatur, ytelse under lading og utlading og ladetilstanden når bilen står parkert i lang tid, for å nevne noen eksempler. Batteristyringssystemet (BMS) til hvert batteri har blant annet til oppgave å ta hensyn til disse faktorene. Det er naturlig nok store forskjeller i hvordan disse faktorene tas hensyn til i de enkelte bilene. For å muliggjøre en objektiv sammenligning målte denne kategorien SoH-fallet basert på hver 100 fulle sykluser av et batteri. Hele sykluser er et mål på hvor mange ganger batteriet har vært fulladet og utladet.

Spredning av nedbrytning (SoH)

En viss nedbrytning (reduksjon i batterikapasitet) i løpet av et batteris levetid er uunngåelig. Men hvor pålitelig kan denne nedbrytningen forutsies? For enkelte biler er det veldig enkelt, men ikke for andre, da påvirkningsfaktorer som kjørestil eller serievariasjon har en tendens til å spille en stor rolle. For eksempel er det bilmodeller som har en rekkevidde på rundt 85 % av den nye tilstanden etter en kjørelengde på 100.000 km med høy grad av sikkerhet, mens for andre bilmodeller med samme kjørelengde kan denne verdien være hvor som helst mellom 70 % og 95 %. I denne kategorien sammenlignes hvor stor variasjonen i nedbrytningen er, det vil si hvor pålitelig nedbrytningen kan forutsies.

Defekt frekvens

Et drivbatteri består av mange individuelle battericeller, som igjen kombineres for å danne batterimoduler. Det finnes ulike typer sammenkoblinger på begge nivåer. Det er avgjørende at de enkelte komponentene er godt koordinert med hverandre, og at de regelmessig må bringes opp til samme nivå – dette er også en oppgave for BMS. I denne kategorien vurderte vi hvor ofte avvik og uregelmessigheter forekommer i denne sammenhengen. (I denne kategorien vurderte vi hvor motstandsdyktige batteriene er mot abnormiteter og uregelmessigheter i denne sammenhengen.)

Nødreserve

Nødreserve er strømmen eller rekkevidden som gjenstår når displayet viser 0 % batterinivå. Her ble det beregnet gjenværende intervaller mellom 0 og ca. 35 km. I denne kategorien indekseres ikke verdier, men uttrykkes i nominelle verdier og deles inn i numeriske grupper. En større eller mindre reserve sier ingenting om kvaliteten på batteriet. Det er opp til sjåføren å bestemme om de vil ha et kjøretøy med større eller mindre reserve, avhengig av deres behov.

Eksempel:

Gjenværende strøm ved SoC 0 %/WLTP-forbruk = nødreservens område

Indeksering

Verdiene i tabellen vises på en indeksskala fra 1 (maks, høyeste verdi) til 10 (min, laveste verdi). For å sikre en realistisk fremstilling er urealistiske ekstremverdier fjernet fra indeksområdet.

Ansvarsfraskrivelse

AVILOO EV Battery Performance Report er ikke ment å klassifisere kjøretøymerker og modeller i henhold til batterikvalitet og bør derfor ikke tolkes som sådan. Dette skyldes at ulike faktorer påvirker batterikvaliteten, inkludert førerens bruksatferd og den generelle utviklingen av elektromobilitet. I tillegg er batteriet bare én av flere komponenter som påvirker ytelsen til et elektrisk kjøretøy.

ABONNER PÅ NYHETSBREVET VÅRT

Hvis du ønsker å få jevnlig informasjon om de nyeste trendene innen elektromobilitet og batteridiagnostikk, kan du abonnere på nyhetsbrevet vårt nå.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close