AVILOO EV Battery Performance Report Voorjaar 2024

Verschillende kwaliteitskenmerken van de aandrijfbatterij zijn cruciaal voor de prestaties en de levensduur van een elektrisch voertuig. Het AVILOO EV Battery Performance Report vat de belangrijkste van deze eigenschappen samen. Het is gebaseerd op gegevens die tot 2024 zijn verzameld voor 15 van de voertuigen die het vaakst door AVILOO zijn getest. Het helpt zo de transparantie van de markt voor gebruikte elektrische voertuigen en plug-in hybrides te bevorderen en ondersteunt een gezond ondernemingsklimaat. Het AVILOO EV Battery Performance Report biedt ook een leidraad voor veranderingen en trends in de ontwikkeling van aandrijfbatterijen en dient als basis voor toekomstige tests. Dit moet bijdragen aan meer zekerheid voor klanten die gebruikte EV-voertuigen kopen en verkopen.

AVILOO Battery Performance Report Q2 2024

Werkelijke bereik versus WLTP

Het bereik van voertuigen wordt vaak opgegeven volgens WLTP. Deze informatie is gebaseerd op extreem zuinig rijden, wat in het dagelijks leven niet realistisch is. Consumenten moeten er daarom van uitgaan dat het WLTP-bereik slechts een ruwe en tamelijk optimistische schatting is van het werkelijke bereik. Deze categorie meet hoeveel het werkelijke bereik afwijkt van het WLTP-bereik.

De index (1-10), bepaald door AVILOO, is als volgt opgebouwd - voertuigen die in het dagelijks leven het volledige WLTP-bereik hebben krijgen een 1. Een 10 betekent dat slechts 40% van het opgegeven WLTP-bereik kan worden gehaald bij toepassing van een realistische rijstijl.

Voorbeeld:

WLTP-bereik = 500 km

Werkelijk bereik = 450 km

=>450 km/500 km = 90% => index 2

Degradatie (SoH-daling per 100 laadcycli)

Het is algemeen bekend dat de energie die kan worden opgewekt afneemt tijdens de levensduur van een batterij. De mate van deze afname kan echter sterk variëren en is afhankelijk van talloze factoren, zoals de temperatuur, de prestaties tijdens het laden en ontladen en de oplaadstatus als het voertuig lange tijd geparkeerd staat, om maar een paar voorbeelden te noemen. Het batterijbeheersysteem (BMS) van elke batterij heeft onder andere de taak om rekening te houden met deze factoren. Natuurlijk zijn er grote verschillen in de manier waarop met deze factoren rekening wordt gehouden in individuele voertuigen. Om een objectieve vergelijking mogelijk te maken, is in deze categorie de SoH-daling per 100 volledige cycli van een batterij gemeten. Volledige cycli zijn een maat voor het aantal keren dat de batterij volledig is opgeladen en ontladen.

Verspreiding degradatie (SoH)

Een zekere mate van degradatie (vermindering van de batterijcapaciteit) gedurende de levensduur van een batterij is onvermijdelijk. Maar hoe betrouwbaar kan deze degradatie worden voorspeld? Voor sommige voertuigen is dat heel eenvoudig, voor andere niet zo goed, omdat invloedsfactoren zoals rijstijl of serievariatie vaak een grote rol spelen. Er zijn bijvoorbeeld automodellen die na een kilometerstand van 100.000 km met een hoge mate van zekerheid een bereik hebben van ongeveer 85% van de nieuwstaat, terwijl deze waarde voor andere automodellen met dezelfde kilometerstand ergens tussen de 70% en 95% kan liggen. In deze categorie wordt vergeleken hoe groot de variatie in de degradatie is, oftewel hoe betrouwbaar de degradatie voorspeld kan worden.

Frequentie van defecten

Een aandrijfbatterij bestaat uit veel afzonderlijke batterijcellen, die op hun beurt worden gecombineerd tot batterijmodules. Op beide niveaus zijn er verschillende typen onderlinge verbindingen. Het is cruciaal dat de afzonderlijke componenten goed op elkaar zijn afgestemd en dat ze regelmatig op hetzelfde niveau worden gebracht. Dit is ook een taak van het BMS. In deze categorie hebben we geëvalueerd hoe vaak zich in deze context afwijkingen en onregelmatigheden voordoen.

Noodreserve

Noodreserve is de energie of het bereik wat overblijft wanneer het scherm 0% laadniveau weergeeft. Hier is het resterende bereik tussen 0 en ongeveer 35 km berekend. In deze categorie zijn de waarden niet geïndexeerd, maar uitgedrukt in nominale waarden en onderverdeeld in numerieke groepen. Een grotere of kleinere reserve zegt niets over de kwaliteit van de batterij. Het is aan de bestuurder om te beslissen of deze een voertuig met een grotere of kleinere reserve wil, afhankelijk van de behoeften.

Voorbeeld:

Resterende energie bij SoC 0%/WLTP-verbruik = bereik van de noodreserve

Indexering

De waarden in de tabel worden weergegeven op een indexschaal van 1 (maximaal, hoogste waarde) tot 10 (minimaal, laagste waarde). Om een realistische weergave te garanderen, zijn onrealistische extreme waarden uit het indexbereik verwijderd.

Disclaimer

Het AVILOO EV Battery Performance Report is niet bedoeld om voertuigmerken en -modellen te classificeren op basis van batterijkwaliteit en moet daarom niet als zodanig worden geïnterpreteerd. Dit komt omdat verschillende factoren de batterijkwaliteit beïnvloeden, waaronder het gebruiksgedrag van de bestuurder en de algemene ontwikkeling van elektromobiliteit. Bovendien is de batterij slechts een van de componenten die de prestaties van een elektrisch voertuig beïnvloeden.

ABONNEER U OP ONZE NIEUWSBRIEF

Als u op de hoogte wilt blijven van de laatste trends op het gebied van elektromobiliteit en accudiagnostiek, schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close