AVILOO SERTIFIKAT

Hvordan får jeg resultatet av AVILOO PREMIUM-BATTERITESTen?

Innen to virkedager får du tilsendt sertifikatet (med resultatene) på e-post.

Hva betyr verdiene på AVILOO-SERTIFIKATet?

Bruttoenergi tilsvarer den maksimale energimengden som kan lagres i batteriet, mens nettoenergi refererer til energien som faktisk kan brukes og er tilgjengelig for kjøring.
Nettoenergien som faktisk frigjøres er mindre enn bruttoenergien fordi batteriet har en viss mengde energi som fungerer som en sikkerhetsbuffer og beskytter mot aldring, som ikke brukes.
Testresultatene, batteriets helsetilstand, angis i prosent og representerer forholdet mellom nettoenergien som faktisk kan brukes og nettoenergien som kan brukes når batteriet er nytt.

Hvordan får jeg resultatet av testen, dvs. AVILOO-SERTIFIKATet?

Du får tilsendt sertifikatet på e-post i form av en PDF-fil.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close