AVILOO CERTIFICAAT

Hoe krijg ik het resultaat van de AVILOO PREMIUM BATTERIJ TEST?

Binnen twee werkdagen krijgt u uw certificaat (met resultaatwaarden) per e-mail toegestuurd.

Wat betekenen de waarden op het AVILOO CERTIFICAAT?

De bruto energie-inhoud komt overeen met de maximale totale hoeveelheid energie die kan worden opgeslagen, terwijl de netto energie-inhoud verwijst naar het daadwerkelijk bruikbare deel dat beschikbaar is om te rijden.
De daadwerkelijk vrijgekomen netto energie is minder dan de bruto energie omdat de batterij een buffer heeft als veiligheid en bescherming tegen veroudering die niet wordt gebruikt.
Het testresultaat, de gezondheidstoestand van de batterij, wordt weergegeven als een procentuele waarde en vertegenwoordigt de verhouding tussen de daadwerkelijk bruikbare netto energie en de bruikbare netto energie in nieuwe staat.

Hoe krijg ik het resultaat van de test - het AVILOO CERTIFICAAT?

Het certificaat wordt u per e-mail als PDF toegezonden.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close