VOORWAARDEN EN CONDITIES

1. Algemene voorwaarden

De volgende Algemene voorwaarden van AVILOO GmbH, IZ NÖ-Süd, Straße 16, Objekt 69/5, 2355 Wiener Neudorf, (hierna „AVILOO” genoemd) zijn van toepassing op de aankoop van een AVILOO-batterijtest en op deelname als „testrijder”.
AVILOO is gespecialiseerd in het testen van lithiumbatterijen in elektrische voertuigen en heeft hiervoor onafhankelijke testprocedures ontwikkeld. De AVILOO PREMIUM-batterijtest geeft informatie over de huidige status (de zogenaamde State of Health) en de kwaliteit van de batterij van een elektrisch voertuig. Hiervoor is het noodzakelijk om het elektrische of plug-in hybride voertuig aan te sluiten op de AVILOO Box en de laadstatus van het voertuig te verlagen van 100% tot minder dan 10%. Zodra deze laadstatus van 10% is bereikt, worden de voertuiggegevens uit de voertuigelektronica en de GPS-positiegegevens uit de AVILOO Box geëvalueerd en wordt het AVILOO-certificaat voor de batterijstatus uitgegeven. De AVILOO FLASH-batterijtest geeft informatie over de status van de batterij van een elektrisch voertuig. Hiervoor is het noodzakelijk dat het elektrische of plug-in hybride voertuig is aangesloten op de AVILOO Box. Tijdens deze verbinding worden de voertuiggegevens uit de voertuigelektronica van de AVILOO Box gelezen en geëvalueerd en wordt een AVILOO-batterijrapport over de toestand uitgegeven.
Naast de betaalde AVILOO-batterijtests hebben gebruikers van elektrische en plug-in hybride voertuigen ook de mogelijkheid om als testrijder bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de AVILOO-testprocedure en om testritten te maken. Ze krijgen dan geen AVILOO-batterijcertificaat. Het doel van deze testritten is de uitbreiding van Aviloo's verzameling vergelijkende gegevens op basis waarvan AVILOO-batterijtests worden uitgevoerd. Tijdens deelname als testrijder kan een testrijder het webportaal van Aviloo gebruiken om toegang te krijgen tot algemene informatie over het voertuig dat is uitgerust met de AVILOO Box, evenals informatie over de gemaakte ritten. De testrijder kan op basis van deze informatie echter geen conclusies trekken over de toestand van de batterij van het voertuig.
De aanbiedingen van Aviloo zijn gericht op zowel ondernemers zoals gedefinieerd in § 1 van het Oostenrijkse handelswetboek (UGB) als consumenten zoals gedefinieerd in § 1 van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming (KSchG).
Strijdige algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing indien AVILOO deze uitdrukkelijk schriftelijk aan hen heeft voorgelegd.
AVILOO behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder opgaaf van redenen te wijzigen. De testrijders worden op de hoogte gehouden van de wijzigingen middels de verzending van een e-mail waarin de uiterste termijn staat vermeld waarna de wijzigingen van kracht worden. Als de testrijder na het verstrijken van de uitterste termijn de AVILOO Box gebruikt, gaat hij/zij hierbij akkoord met de gewijzigde algemene voorwaarden. In het kader van de bovengenoemde verzending wordt de testrijder aan het begin van de periode van deze juridische consequentie op de hoogte gesteld.

2. Testrijder en testrit

Om testrijder van AVILOO te worden, kunnen geïnteresseerde partijen zich gratis inschrijven op de website www.aviloo.com door de benodigde gegevens te verstrekken. Deze inschrijving vindt plaats onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden. AVILOO behoudt zich het recht voor om geïnteresseerde partijen zonder opgaaf van redenen te weigeren. Alleen met de bevestiging van AVILOO en de verzending van de AVILOO Box kan een geïnteresseerde partij testrijder worden.
AVILOO stelt de testrijder de AVILOO Box gratis ter beschikking. Als de testrijder de AVILOO Box via de analysestekker op zijn/haar elektrische of plug-in hybride voertuig aansluit, worden de gegevens uitgelezen en worden GPS-gegevens van de GPS-module van de AVILOO Box geregistreerd en via een simkaart naar AVILOO verzonden. De testrijder verstrekt de gegevens gratis aan AVILOO.
De AVILOO Box registreert en verzendt de gegevens alleen naar AVILOO wanneer het voertuig in bedrijf is of de AVILOO Box is aangesloten en van stroom is voorzien. De testrijder kan op elk moment stoppen met het opnemen van de gegevens door de verbinding tussen de elektrische auto en de AVILOO Box te verbreken. In het bijzonder registreert de AVILOO Box het voertuigidentificatienummer, de spanning, temperatuur en laadstatus van de batterij en GPS-gegevens. De testrijder kan ook de overdracht van de GPS-gegevens voorkomen door AVILOO uiterlijk 3 uur na afronding van de opdracht informeel per e-mail te informeren dat er geen registratie van GPS-gegevens mag plaatsvinden.
Een testrit begint zodra de testrijder het elektrische voertuig start dat is aangesloten op de AVILOO Box of de AVILOO Box van stroom wordt voorzien. De betreffende testrit eindigt zodra het voertuig niet meer wordt gebruikt of de stroomtoevoer naar de AVILOO Box wordt onderbroken.
AVILOO en de testrijder hebben het recht om de deelname als testrijder op elk moment te beëindigen. Deelname als testrijder eindigt in ieder geval wanneer AVILOO de testrijder hiervan op de hoogte stelt of wanneer de testrijder de AVILOO Box definitief loskoppelt van het voertuig, maar uiterlijk wanneer de testrijder de AVILOO Box teruggeeft aan AVILOO.
Tijdens deelname als testrijder kan de testrijder via de website van AVILOO gratis verschillende batterij- en voertuiggegevens opvragen. De toestand van de batterij is niet zichtbaar.
Als een testrijder een betaalde AVILOO-batterijtest bestelt, wordt de testrit niet automatisch beëindigd door de afgifte van het AVILOO-batterijcertificaat.

3. AVILOO Box

AVILOO stelt de AVILOO Box gratis ter beschikking gedurende de duur van een AVILOO-batterijtest. De AVILOO Box blijft eigendom van AVILOO en moet uiterlijk twee werkdagen na het einde van de AVILOO batterijtest aan AVILOO worden geretourneerd. Eventuele retourkosten zijn voor rekening van de testrijder. Er worden geen kosten bij de koper van de AVILOO-batterijtest in rekening gebracht als het retourlabel wordt gebruikt dat bij de zending is gevoegd.
De testrijder is verplicht om AVILOO onmiddellijk op de hoogte te stellen van eventuele schade of defecten aan de AVILOO Box. Als de testrijder de AVILOO Box beschadigt, zal hij/zij AVILOO de kosten van de AVILOO Box vergoeden voor een bedrag dat overeenkomt met de materiaal- en productiekosten. Vanaf februari 2023 bedragen deze momenteel € 550.
Indien de AVILOO Box niet tijdig aan AVILOO wordt geretourneerd, heeft AVILOO het recht om voor de AVILOO Box een vergoeding in rekening te brengen die overeenkomt met de materiaal- en productiekosten van maximaal € 550. Dit geldt ook wanneer de AVILOO Box beschadigd wordt geretourneerd.

4. AVILOO-batterijtest

Een AVILOO PREMIUM-batterijtest kan tegen betaling worden gekocht voor de voertuigmodellen die op de website van AVILOO worden vermeld. De inhoud van AVILOO op www.aviloo.com is geen civielrechtelijk bindend aanbod voor het sluiten van een overeenkomst - het aanbod voor het sluiten van de bijbehorende overeenkomst wordt door de klant gedaan bij het afronden van de bestelling. AVILOO aanvaardt dit aanbod door een orderbevestiging naar de klant te sturen.

Geïnteresseerde partijen kunnen een AVILOO PREMIUM-batterijtest kopen via de webwinkel van Aviloo, waar dit wordt uitgevoerd in overeenstemming met deze algemene voorwaarden. Een overeenkomst voor de AVILOO PREMIUM-batterijtest is pas afgesloten na bevestiging door AVILOO in het geval van een bestelling via e-mail, waarbij AVILOO zich het recht voorbehoudt om geïnteresseerde partijen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

AVILOO behoudt zich het recht voor om met opgaaf van redenen de in de webwinkel afgesloten overeenkomsten voor batterijtests te herroepen indien zich onvoorziene technische problemen voordoen met individuele voertuigmodellen. In dit geval krijgt de klant na retournering van de AVILOO Box binnen 14 dagen na ontvangst van de AVILOO Box het volledige aankoopbedrag teruggestort op de via de betalingsdienstaanbieder geselecteerde betaalmethode (creditcard of directe overschrijving van KLARNA).

De kosten van de AVILOO-batterijtest zijn gebaseerd op de prijsinformatie in de AVILOO webshop op Aviloo.com.

Voor de AVILOO PREMIUM-batterijtest is het noodzakelijk dat het voertuig waarvan de batterij moet worden getest, binnen zeven dagen volledig wordt opgeladen tot 100% en vervolgens wordt ontladen tot 10%. De AVILOO PRMIUM-batterijtest moet binnen 5 werkdagen na ontvangst van de AVILOO Box worden gestart.

Nadat de laadstatus van 10% is bereikt, zal AVILOO de gegevens evalueren en de toestand van de batterij beoordelen. De klant ontvangt een AVILOO-batterijcertificaat, dat op werkdagen binnen 48 uur door AVILOO wordt verstuurd. Op dit certificaat wordt de gezondheidstoestand van de accu van het voertuig vermeld.

Als een ander diagnoseapparaat is aangesloten op het te testen voertuig, moet de klant dit ontkoppelen voordat de AVILOO-batterijtest begint. AVILOO is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het feit dat er naast de AVILOO Box nog een diagnoseapparaat in het voertuig is geïnstalleerd of op het voertuig is aangesloten. AVILOO wijst er uitdrukkelijk op dat in een dergelijk geval storingen in het voertuig kunnen optreden. In dit geval wordt geen garantie gegeven voor de perfecte werking van de AVILOO-batterijtest.

5. Wijze van betalen

Voor bestellingen in de webwinkel van Aviloo kan de klant betalen met een creditcard of via een directe bankoverschrijving.
Voor andere bestellingen (bijvoorbeeld rechtstreeks contact met AVILOO) kan de klant betalen op basis van een factuur die AVILOO naar de klant stuurt.

6. Leveringsvoorwaarden

Binnen 5 werkdagen vanaf het moment van bestellen en betalen in de webshop wordt de verzending kosteloos uitgevoerd.
De levering kan tussen de 3 en 5 werkdagen duren, afhankelijk van de pakketdienst die de verzending uitvoert.
Na voltooiing van de AVILOO PREMIUM-test door de klant, wordt de analyse van de batterijstatus binnen 1 werkdag uitgevoerd en binnen nog een werkdag wordt het AVILOO-batterijcertificaat verzonden.
In ieder geval aanvaardt de koper mogelijke kleine vertragingen in de levering, zonder recht te hebben op enige schadevergoeding of recht op herroeping.
Er zijn geen extra kosten voor de levering en retournering van de AVILOO Box, deze worden verrekend bij de aankoop van de AVILOO-batterijtest.
Nadat de batterijtest is uitgevoerd en voltooid, moet de AVILOO Box binnen 5 werkdagen worden overhandigd voor retourzending aan de door AVILOO op het retourlabel aangegeven pakketdienst.

7. Herroepingsrecht

Kopers die consumenten zijn in de zin van de Oostenrijkse wet op de consumentenbescherming kunnen een op afstand gesloten overeenkomst (of een contractuele verklaring op afstand) binnen een periode van 14 kalenderdagen herroepen - tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is. Dit geldt ook voor overeenkomsten voor batterijtests die via de webshop van Aviloo worden gesloten.
De herroepingstermijn bedraagt veertien kalenderdagen. De herroepingstermijn begint op de dag van het sluiten van de overeenkomst, d.w.z. op de dag dat AVILOO de orderbevestiging naar de klant stuurt.
Om de koopovereenkomst te herroepen, moet de klant verklaren dat hij/zij deze herroept (dat wil zeggen door middel van een brief per post of e-mail). Deze verklaring is niet gebonden aan een bepaald formulier. Om ervoor te zorgen dat AVILOO de herroepingsverklaring kan verwerken, moet de klant echter in zijn herroepingsverklaring de volgende informatie verstrekken: naam van de klant, voertuigmodel, voertuigidentificatienummer, datum van bestelling.
Het is voldoende dat de kennisgeving van herroeping binnen de uiterlijke termijn wordt verzonden zonder opgave van redenen. Zaterdagen, zondagen en feestdagen tellen mee voor de berekening van de uiterste termijn.
AVILOO restitueert de kosten via het voor de overschrijving gebruikte betaalmiddel. Als de klant de AVILOO Box al heeft ontvangen, of als deze onderweg is naar de klant, zal AVILOO niet voor de terugbetaling zorgen totdat de AVILOO Box is geretourneerd aan AVILOO.
Als de klant de AVILOO Box al heeft ontvangen op het moment van indiening van de kennisgeving van herroeping, moet de klant de AVILOO Box binnen 5 dagen na het indienen van de kennisgeving van herroeping aan AVILOO retourneren. Hiervoor kan de klant het retourlabel van AVILOO gebruiken. De verzend- en retourkosten voor de AVILOO Box worden niet aan de klant in rekening gebracht als de AVILOO Box binnen 5 dagen na de datum van herroeping wordt geretourneerd (datum van poststempel of acceptatie van de pakketdienst als peildatum). Als de AVILOO Box op een later tijdstip door AVILOO wordt ontvangen, behoudt AVILOO zich het recht voor om de verzendkosten van de klant terug te vorderen.
Indien de Klant de AVILOO Box nog niet heeft ontvangen op het moment van indiening van de kennisgeving van herroeping, maar de verzending al is gestart, is de klant overeenkomstg punt 6.6 ook verplicht om de AVILOO Box onmiddellijk na ontvangst aan AVILOO te retourneren.
In het geval dat de klant verklaart de aankoop te herroepen maar al met de batterijtest is begonnen, behoudt AVILOO zich het recht voor om van de klant een vergoeding te vorderen voor de reeds gemaakte kosten. In dit verband vestigt AVILOO de aandacht van de klant op het feit dat een groot deel van de inspanning die nodig is voor een batterijtest wordt verricht bij de start ervan. Dit kan resulteren in een vordering van Aviloo tot vergoeding van eerder genoemde kosten ten bedrage van EUR 80.

8. Aansprakelijkheid

Voor zover AVILOO volgens de wettelijke bepalingen aansprakelijk is voor schade, is de aansprakelijkheid voor materiële schade beperkt tot opzet en grove nalatigheid. Elke verdere aansprakelijkheid van AVILOO, in het bijzonder voor lichte nalatigheid, atypische schade, winstderving, schade veroorzaakt door gebreken, indirecte schade en gevolgschade, schade veroorzaakt door derden, enz. is uitgesloten.
AVILOO is niet aansprakelijk voor schade aan het voertuig dat is aangesloten op de AVILOO Box indien dergelijke schade is veroorzaakt door lichte nalatigheid.
In de batterijcertificaten die worden uitgegeven na een PREMIUM-batterijtest vermeldt AVILOO de toestand van de batterij, waarbij telkens een fluctuatiebereik wordt aangegeven. AVILOO is niet aansprakelijk jegens de kopers van een PREMIUM-batterijtest voor het feit dat de werkelijke toestand van de batterij afwijkt van de vermelde waarde binnen het vermelde fluctuatiebereik. In het geval dat het resultaat van het certificaat meer afwijkt van de werkelijke toestand van de batterij dan het vermelde fluctuatiebereik, is AVILOO alleen aansprakelijk jegens de koper van een PREMIUM-batterijtest indien deze afwijking het gevolg is van grove nalatigheid of opzettelijk handelen van AVILOO.
AVILOO is niet aansprakelijk jegens de testrijder of derden voor schade als gevolg van ongevallen veroorzaakt door onzorgvuldigheid, zoals niet op de weg letten of de mobiele AVILOO-testapp gebruiken. De AVILOO-testapp mag alleen worden bediend wanneer het voertuig stilstaat en nadat het veilig is geparkeerd. Het is sowieso niet nodig om de testapp na het begin van de rit te gebruiken om de batterijtest met succes af te ronden, aangezien de voltooiing van de test automatisch wordt gedetecteerd op basis van de verzonden gegevens en via e-mail of sms aan de klant wordt bevestigd.

9. Rechtskeuze, plaats van uitvoering, plaats van jurisdictie

Het Oostenrijkse recht is van toepassing, met uitzondering van de referentienormen van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken. In het geval van consumenten is deze rechtskeuze alleen van toepassing voor zover dit niet ten koste gaat van de bescherming die wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van de staat waar de consument zijn gewone verblijfplaats heeft (gunstbeginsel).
De plaats van uitvoering en jurisdictie is de maatschappelijke zetel van AVILOO, voor zover er geen dwingende bepalingen van de Consumentenbeschermingswet zijn die het tegendeel beweren.

10. Slotbepalingen

De ongeldigheid van afzonderlijke bepalingen heeft geen invloed op de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden. De ongeldige clausule wordt vervangen door een doelmatige clausule die, wat betreft betekenis en doel, economisch en juridisch het dichtst bij de eerdere clausule komt of — in het geval van consumenten — wettelijk is vastgelegd. Dit geldt mutatis mutandis ook in het geval van een hiaat in de bepalingen.

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close